Z OSTATNIEJ CHWILI

Firmy chcą stworzyć aż 250 000 wolnych miejsc pracy w Niemczech

Niemieccy przedsiębiorcy mają w planach stworzenie więcej wolnych miejsc pracy niż zakładano jeszcze pół roku temu. W przeprowadzonym sondażu Niemieckiej Izby Handlowej (DIHK) odnotowano chęć stworzenia łącznie 250 000 nowych miejsc pracy do końca bieżącego roku.

Z ankiety przeprowadzonej z początkiem listopada 2014 roku wynika, iż przedsiębiorcy wraz z ekspertami w obszarze funkcjonowania niemieckiej gospodarki prognozowali utworzenie ok. 150 000 nowych miejsc pracy. Główny obszar zapotrzebowania obsadzenia pracowników na wolne stanowiska pracy skupi się w branży medycznej (deficyt wynosi ok. 95 000 wolnych etatów). To właśnie w tej dziedzinie brakuje w Niemczech wykwalifikowanych fachowców. Blisko 80 000 nowych miejsc pracy powstanie w sektorze usług przemysłowych, w zakresie tymczasowego zatrudnienia. W związku z tym wzrost zatrudnienia odbywa się obecnie w dużej mierze w sektorach medycznych i związanych z przemysłem, następnie w obszarze badań naukowych wraz z rozwojem, problematyką gospodarki Niemiec oraz pracy tymczasowej.

©finanzamt.pl

Mniej bezrobotnych w Niemczech

Zdaniem ekspertów od rynku pracy można zauważyć w ostatnim czasie pozytywny trend, który sprawił ożywienie w systemie gospodarczym Niemiec. W zeszłym miesiącu Federalna Agencja Pracy (BfA) zarejestrowała 2 762 000 bezrobotnych. Jest to o 81 000 mniej zarejestrowanych bezrobotnych w porównaniu z kwietniem oraz o 120 000 mniej niż rok temu. Stopa bezrobocia spadła zatem o 0,2 punktu procentowego dając wynik 6,3%. To najniższa stopa bezrobocia od 24 lat. Mimo, że wzrost gospodarczy w ostatnim czasie nieco zwolnił tempo, rynek pracy rozwija się pozytywnie. Obecna sytuacja na rynku pracy jest bardzo dobra. Szczególnie Dyrektor Federalnej Agencji Pracy (BfA) Frank-Jürgen Weise poziom bezrobocia ocenił na jako pozytywny.

©finanzamt.pl

Komu przysługuje dodatek urlopowy?

Wielu pracowników zatrudnionych w Niemczech czeka na lato, kiedy to ma miejsce przepływ przysługujących pieniędzy od pracodawcy. Niestety z najnowszych danych wynika, iż co drugi zatrudniony w Niemczech nie otrzymuje należnej premii urlopowej. Dane pochodzą z  przeprowadzonej ankiety internetowej fundacji Hansa Böcklera współpracującej z Związkami Zawodowymi Niemiec. Podsumowując wyniki, zaledwie 43% badanych pracowników może liczyć na dodatkowe pieniądze na wakacje. Duże dysproporcje w przeprowadzonym badaniu wysuwają się na pierwszy plan. I tak, ok. 47% mężczyzn zdeklarowało otrzymanie wynagrodzenia za urlop, wśród kobiet odnotowano jedynie 37 %. Porównując wschodnie z zachodnimi obszarami Niemiec, ok. 45% pracowników zatrudnionych w zachodniej części kraju otrzymuje premię urlopową, na wschodzie kraju zdeklarowało 30% ankietowanych. Jedynie 33% małych firm zatrudniających mniej niż 100 pracowników opłaca w lecie dodatek urlopowy, dla porównania tylko 54 % większych firm zatrudniających ponad 500 pracowników. Również dochód wydaje się odgrywać znaczącą rolę. Wśród pracowników o miesięcznych dochodach poniżej 1 000 euro raptem 17 % deklarowało otrzymanie wynagrodzenia urlopowego, pośród pracowników z wynagrodzeniem w przedziale: 5000-6000 euro dodatek urlopowy otrzymuje ponad połowę zatrudnionych.

©finanzamt.pl

Niemiecki eksport kwitnie

Trzeci, a zarazem kolejny miesiąc odnotował znaczny wzrost wpływów finansowych z eksportu niemieckiego. W kwietniu nastąpił skok zysków o 1,9 % w porównaniu do miesiąca marca. Dane statystyczne pochodzą z Federalnego Urząd Statystycznego w Wiesbaden. Tak więc obroty w zakresie eksportu towarów zagranicę w samym kwietniu sięgały blisko 100,4 miliardów euro! Jest to wzrost finansowy o 7,5 % w porównaniu do ubiegłego roku.

©finanzamt.pl