Z OSTATNIEJ CHWILI

Podwyżka zasiłków rodzinnych w Niemczech

Rada Federalna Niemiec zdecydowała przyznać więcej środków finansowych na rzecz polityki prorodzinnej w Niemczech. Zwiększy się podstawowa kwota wolna od podatku (Grundfreibetrag), kwota wolna od podatku ze względu na posiadanie dzieci (Kinderfreibetrag), zasiłek rodzinny (Kindergeld) oraz dodatek na dziecko (Kinderzuschlag). Zasiłek rodzinny zostanie zwiększony w dwóch etapach tj. o 2 euro w roku bieżącym oraz o 4 euro od roku 2016. Nowa stawka Kindergeld od stycznia 2016 roku na pierwsze dziecko będzie wynosić 190 euro miesięcznie (obecnie 184 euro). Ulga podatkowa dla dzieci (Kinderfreibetrag) w 2015 roku wzrośnie o 144 euro, od 2016 roku szacuje się wzrost o kolejne 96 euro. Dodatek do zasiłku rodzinnego (Kinderzuschlag) dla rodziców mających względnie niskie zarobki wzrośnie o 20 euro dając kwotę: 160 euro, zmiana ta zostanie natomiast wprowadzona od lipca 2016 roku. Ulgi podatkowe dla rodziców samotnie wychowujących dzieci wzrosną zgodnie z ustawą wchodzącą w życie z mocą wsteczną od 01 stycznia 2016 o 600 euro, czyli do kwoty: 1908 euro. Zwiększenie zasiłków rodzinnych oraz ulg podatkowych wyniesie ok. 5 miliardów euro rocznie.
©finanzamt.pl

Wzrost rezygnacji z ubezpieczenia na życie w Niemczech

Cora więcej klientów rezygnuje z opłacania dodatkowego ubezpieczenia na życie (Lebensversicherung) w Niemczech. W ubiegłym roku odnotowano odstąpienie od polis ubezpieczeniowych o łącznej wartości 14,86 miliardów euro. To nowy rekord, który wynika z rocznego bilansu Stowarzyszenia Ubezpieczycieli GDV. Rzecznicy praw konsumentów ostrzegają jednak przed przedwczesnym rozwiązaniem umów. Powodem obaw jest utrata nadpłaconych w znacznej części składek ubezpieczeniowych. Alternatywą do przedwczesnego rozwiązania umowy jest sprzedaż ubezpieczeń na rynku wtórnym, ponieważ na nim zwykle przeważają lepsze warunki niż przy przedwczesnym zerwaniu umowy.
©finanzamt.pl

Rozwój gospodarki we wschodnich Niemczech

Gospodarka we wschodnich Niemczech, a zwłaszcza w Saksonii rozwija się szybciej niż się spodziewano! Ekonomiści Instytutu Ifo w Dreźnie w tym roku spodziewają się wzrostu produktu krajowego brutto (PKB) o 1,8 %. Ostatnie prognozy wykazały wzrost jednie o 1,3 %. Spodziewany wzrost gospodarczy w Saksonii jest 2 % wyższy niż w roku bieżącym w innych landach Niemiec. Siłą napędową gospodarki jest wysoka konsumpcja obywateli Saksonii. Ponadto od pewnego czasu obserwuje się w Niemczech dobrą, wręcz stabilną sytuację na rynku pracy, utrzymujące się niskie ceny ropy naftowej i paliw oraz niskie stopy procentowe przy rosnących inwestycjach przedsiębiorstw.
©finanzamt.pl

Napływ nielegalnych imigrantów do Niemiec

Policja oraz służby graniczne od początku roku zmagają się z narastającą falą nielegalnych imigrantów przybywających do Niemiec. Wzorując się na statystykach od stycznia 2015 roku zatrzymano rekordową liczbę aż 65 tys. osób nielegalnie przebywających na terenie Niemiec. Większość nielegalnych imigrantów pochodzi głównie z Syrii i Afganistanu. W szybkim tempie wzrasta również liczba cudzoziemców wnioskujących o azyl. Powołując się na dane statystyczne kraju wniosków złożyło ok. 200 tys. osób. Imigranci do Niemiec przedostają się głównie koleją. Większość ludzi decydujących się na ucieczkę z rodzimego kraju do Niemiec szuka przede wszystkim schronienia oraz pomocy finansowej i opieki medycznej. Narasta również problem w placówkach konsularnych w Niemczech z uchodźcami posługujący się fałszywymi dokumentami tożsamości, często z zamiarem wyłudzenia niemieckiej wizy oraz pozwolenia na pobyt. Z najnowszych danych niemieckiej policji oraz służby granicznej wynika, iż liczba osób zatrzymanych przy próbie nielegalnego przekroczenia granicy wzrosła o 200%. Porównując dane z zeszłego roku, liczba nielegalnych przekroczeń przez granicę do Niemiec była o połowę mniejsza.
©finanzamt.pl