Z OSTATNIEJ CHWILI

Kary dla pobierających zasiłek socjalny

Uwaga osoby bez pracy, a pobierające niemiecki zasiłek socjalny. Rośnie liczba osób ukaranych w związku z wypłacanie świadczenia socjalnego. Z informacji Federalnej Agencji Pracy (Bundesagentur für Arbeit) wynika, iż w pierwszym kwartale 2015 roku wystosowano znacznie więcej pism z nałożeniem kar niż w poprzednich latach. Powołując się na dane statystyczne, liczy się ok. 258 933 nałożonych sankcji do uregulowania w okresie od stycznia do końca marca. Jest to o 3% więcej niż w pierwszym kwartale 2014 roku (251 397). Liczba kar za cały rok od kwietnia 2014 roku do końca marca tego roku wzrosła do ponad jednego miliona (1 008 640). W około trzech czwartych przypadków pobierających zasiłek Hartz IV, na których została nałożona grzywna, nie dotrzymała terminów: dane osoby nie stawiły się w Job Center, bądź nie dopełniły formalności względem Federalnej Agencji Pracy (BAF). W kolejnych 8 369 przypadkach (tj. ok. 10%) nałożone kary były spowodowane odmową pójścia do pracy lub zrezygnowaniem z dalszego uczestniczenia w szkoleniach i kursach dokształcających. Zasiłek został zatem zmniejszony o 108 euro. Zależność nakładania kar widoczna jest również w różnicy płci. Mężczyźni (stopa karna ok. 4,9%) otrzymują grzywnę do uregulowania dwa razy częściej niż kobiety (2,6 %).

©finanzamt.pl

Uwaga na fałszywe banknoty euro w Niemczech

Pracujący Polacy w Niemczech powinni uważać na znajdujące się w obiegu fałszywki. Jeśli ktoś chce fałszować pieniądze, to w internecie znajdzie szczegółowe informacje oraz wszelkie  wskazówki na ten temat. Kilka kliknięć wystarczy, by zamówić fałszywy hologram – jest to zabezpieczenie, które jest przeznaczone do ochrony banknotów euro przed fałszowaniem. Choć główne gangi przestępcze pochodzą z południowej Europy, to coraz częściej pojawiają się chińscy handlarze hologramów. Zauważalne jest to również w Niemczech: tak wiele fałszywych banknotów nie istniało od wprowadzenia euro w 2002 roku jak w pierwszym półroczu roku 2015. Niemożliwe jest, by banknoty były w przyszłości drukowane głównie przez drobnych przestępców w warunkach domowych. Wciąż organizowane są gangi fałszerzy w południowych Włoszech, gdzie produkowane są fałszywe banknoty na dużą skalę.

©finanzamt.pl

Cięcia kadrowe popularnej linii lotniczej Air Berlin

W niemieckich mediach pojawiła się informacja o rzekomych zwolnieniach w popularnej lini lotniczej Air Berlin. Prawdopodobnie wypowiedzenie umowy o pracę otrzyma ok. 200 pilotów. Rzeczniczka Air Berlin nie potwierdza jednak tych informacji. Prezes wraz z zarządem lini lotniczych zadeklarowali, że linia zlikwiduje aż 140 połączeń lotniczych. W Air Berlin pod koniec 2014 roku zatrudnionych było ok. 1338 pilotów. Od 2011 roku firma lotnicza skrupulatnie przynosi straty,  a deficyt obecnie przekroczył miliard euro. Od odejścia założyciela firmy Joachima Hunold, Stefan Pilcher jest już trzecim szefem, w którym zatrudnieni pokładają nadzieję, by przywrócił rentowość i pozycję firmy, by Air Berlin znów stała się drugą co do wielkości popularną linią lotniczą.

©finanzamt.pl

Seria podpaleń placówek dla uchodźców w Niemczech

Od jakiegoś czasu w niemieckich mediach mówi się o ugrupowaniu ludzi działających z nienawiścią do obcokrajowców. Zazwyczaj celem podpaleń są placówki bądź ośrodki, w których przebywają uchodźcy i azylanci szukający w Niemczech schronienia i opieki zarówno finansowej jak i medycznej. Uszkodzenia podpalonych placówek dla obcokrajowców są na tyle duże, iż nie nadają się do ponownego zamieszkania. Politycy apelują do obywateli Niemiec, by przeciwstawili się przemocy i nienawiści. Niemieckie władze z niepokojem obserwują lawinowo rosnącą liczbę ataków na uchodźców i azylantów. Z danych statystycznych policji wynika, iż  w całym 2014 roku do podobnych incydentów dochodziło aż 180 razy. Natomiast w pierwszej połowie 2015 roku odnotowano już 160 podobnych zdarzeń. Sprawcy ataków działają prawdopodobnie z zorganizowanych grupach i chcą przede wszystkim zastraszyć samych obcokrajowców jak i lokalnych mieszkańców. Od kilku lat wzrosła również liczba przeprowadzanych w Niemczech manifestacji przeciwko masowemu napływowi obcokrajowców (w tym głównie z krajów arabskich) do Niemiec. Siłą napędową ugrupowań są głoszone hasła, które nawołują do zaprzestania ,,uleganiuˮ nadmiernym wpływom kultury oraz wiary muzułmańskiej na życie społeczne w Niemczech. Ponadto w przeprowadzanych manifestacjach mówi się o zaprzestaniu przez władze niemieckie tolerowania islamizacji zachodu i całej Europy.

©finanzamt.pl