Z OSTATNIEJ CHWILI

Zmiany w polityce zarządzania Deutsche Bank

Od pewnego czasu krążą wiadomości w niemieckiej prasie i mediach o rzekomo słabych wynikach dochodów Deutsche Bank. Popularnej niemieckiej gazecie ,,Bild,, udało się ustalić, iż klienci owego banku masowo zrywają umowy, lokaty, prowadzenie rachunku bankowego oraz wszelkie inne zobowiązania z bankiem i uciekają bezpośrednio do konkurencji. Zarząd Deutsche Banku zdecydował o wprowadzeniu radykalnych zmian oraz postawił na nową strukturę zarządzania usługami. Deutsche Bank we Frankfurcie nad Menem poinformował, iż bank zostanie w swej polityce zarządzania kompletnie przebudowany. Nie wyklucza się również zwolnień na wysokich stanowiskach kierowniczych oraz cięć w zasobach budżetu banku. Rada Nadzorcza postanowiła, iż ​​zmieni podejście w kwestii do zmniejszenia złożoności w zarządzaniu bankiem, a tym samym poprawi efektywność w zaspokojeniu potrzeb klientów i wymogów organów regulacyjnych.
©finanzamt.pl

Wzrost produktu krajowego brutto

Zarówno w tym jak i w przyszłym roku, eksperci przewidują niewielki wzrost produktu krajowego brutto. Holger Sandte, Europejski główny ekonomista Banku Nordea oczekuje, że w Niemczech produkcja gospodarcza wzrośnie w 2015/2016 o około ćwierć procent. Szacuje się też, że koszty mieszkań i opieki wyniosą około 12.000 euro na osobę rocznie. W ciągu najbliższych pięciu lat przewidywany jest wzrost produktu krajowego brutto o około 1,7% ze względu na silny wzrost imigracji. Tym samym oznaczałoby to wzrost o około 50 mld Euro, w porównaniu do scenariusza bez dodatkowej imigracji.

©finanzamt.pl

Zaostrzenie prawa do azylu w Niemczech

Bundestag zadecydował o znowelizowaniu prawa do azylu. Zmiana ta ma na celu zniechęcić imigrantów ekonomicznych z Bałkanów do przyjazdu do Niemiec, których coraz więcej przybywa w nielegalny sposób. Równocześnie parlament zatwierdził pakiet ustaw i nowelizacji zapewniających uchodźcom z terenów ogarniętych wojnami i konfliktami lepsze warunki pobytu i integracji. Z danych statystycznych wynika, iż w pierwszej połowie roku wnioski osób pochodzących z krajów Bałkanów Zachodnich stanowiły ok. 40% wszystkich ubiegających się o przyznanie statusu azylanta lub uchodźcy. Zatwierdzono również, iż uchodźcy oczekujący na rozpatrzenie wniosku (obecnie trwa to ok. pół roku) nie będą otrzymywać świadczeń w gotówce, lecz jedynie świadczenia rzeczowe. Imigranci, którzy otrzymali decyzję odmowną, utracą szybciej niż dotychczas prawo do pobierania jakichkolwiek świadczeń. Bundestag zatwierdził nową ustawę budżetową. Z tegorocznej nadwyżki budżetowej na wparcie polityki imigracyjnej utworzono rezerwę w wysokości ok. 5 mld euro. Pomoc dla niemieckich landów, które póki co ponoszą główne ciężary pobytu uchodźców, zostanie podwojona w tym roku z jednego do dwóch miliardów euro. Pieniądze mają być w dużej mierze przeznaczone na problem integracji uchodźców. Za główny cel stawia się przede wszystkim utworzenie jak największej liczby miejsc pracy oraz umożliwienie nauki języka niemieckiego. 
©finanzamt.pl

Różnice w kosztach prądu w Niemczech

Z najnowszych informacji płynących z Berlina wynika, iż w szacunkowych obliczeniach zużycia energii elektrycznej przez indywidualnych konsultantów firm energetycznych dla prywatnych gospodarstw domowych doszukano się sporych nieprawidłowości. Dochodzenie stowarzyszenia właścicieli domów ,,Haus & Grundˮ ujawniło, iż szacunkowe wyliczone koszty zużycia prądu dla tego samego obiektu różnią się w niektórych przypadkach nawet o 40%! Oznacza to, że konsultanci firm energetycznych źle szacują zużycie energii, wręcz zawyżają rachunki do uregulowania względem dostawcy prądu. Dla najemców i właścicieli domów oznacza to tylko jedno: są źle poinformowani w kwestii prawdziwej wartości zużycia energii nieruchomości, a tym samym także ponoszą coraz większe koszty. Wielu konsumentów czuje się przez to oszukanych i będą swoich praw domagać się przed sądem. Oszustwo najszybciej można wykryć na przykładzie nowych lokatorów prywatnych posesji, którzy muszą zapłacić więcej niż zakładały to wyliczenia w umowie o czynsz przed wprowadzeniem się do nowej nieruchomości.
©finanzamt.pl

Zamożność Niemca względem Polaka

Mieszkańcy Niemiec są bogatsi od mieszkańców Polski. Powołując się na dane z Europejskiej Komisji Gospodarczej dotyczące wynagrodzenia w Niemczech a w Polsce, analiza wykazuje, iż Niemiec zarabia ponad trzykrotnie więcej niż Polak. Do niedawna proporcje te wynosiły jeszcze więcej, gdyż przeciętnie Niemiec zarabiał czterokrotnie więcej niż Polak. Jeszcze większe różnice można doszukać się w rankingu najbogatszych osób miesięcznika ,,Forbes”. W rankingu tym znalazło się aż 103 Niemców i jedynie 5 Polaków. Porównując wartości majątków, najbogatszy Niemiec dysponuje prawie pięciokrotnie wyższym majątkiem niż najbardziej majętny Polak. Majątki dziesięciu najbogatszych Polaków wylicza się w sumach od 514 mln euro do 3,6 mld euro. Nie jest to zaskoczeniem, iż na pierwszym miejscu w polskim rankingu znalazłby się nieżyjący biznesmen i przedsiębiorca: Jan Kulczyk. Biorąc pod uwagę listę najbogatszych Niemców, na pierwszej pozycji bez wątpienia uplasował się człowiek interesów będący aktualnie na 21 pozycji w rankingu najbogatszych na świecie, Georg Schäffler z majątkiem ponad 20 mld euro.
©finanzamt.pl