Z OSTATNIEJ CHWILI

Dzięki uldze podatkowej wzrost płac w grudniu dla samotnych rodziców

Kwota ulgi podatkowej dla osób samotnie wychowujące dzieci została w 2015 roku zwiększona o 600 Euro za pierwsze dziecko, a na kolejne  o 240 Euro. W grudniu 2015 rodzice samotnie wychowujący dziecko mogą otrzymać zatem 600 Euro więcej do wynagrodzenia. Z tej ulgi mogą skorzystać wszystkie samotne matki i ojcowie mający na swoich barkach dużo większy ciężar związany z utrzymywaniem. Z tego tytułu rząd przyznaje im specjalną ulgę podatkową. Do tej pory mogli odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym 1.308 Euro ryczałtu. Od 2015 roku, kwota ta wzrosła do 1.908 Euro. Ponadto liczba dzieci odgrywa teraz też dużą rolę. Od drugie i kolejnego dziecka możemy odliczyć bowiem dodatkowo 240 Euro. Rodzic rzeczywiście samotnie sprawujący opiekę nad dziekiem jest uprawniony do tej ulgi podatkowej. Jednak należy uważać, gdyż jeśli tylko we wspólnym gospodarstwie domowym pojawi się nowy członek, który do niego się zalicza lub jeśli starsze rodzeństwo jest pełnoletnie, to nie jest już on uprawiony do ulgi podatkowej dla jednego z rodziców tego dziecka. Kwota ulgi nie jest kwotą, którą samotny rodzic otrzyma bezpośrednio jako przelew pieniędzy z niemieckiego Urzędu Skarbowego. Jest to kwota, która zostanie zsumowana wraz z pozostałymi ulgami podatkowymi i odejmowana od rocznego wynagrodzenia brutto. W przypadku płatności do grudniowego wynagrodzenia będzie to miało miejsce tylko na pierwsze dziecko. Ulga podatkowa dla większej liczby dzieci może być pobierana tylko z rocznej deklaracji podatkowej przez Urząd Skarbowy. O tą ulgę, jak również inne dodatki, można starać się na dwa lata do przodu, czyli do 31 grudnia 2017. Wnioskować o nowe dwuletnie ulgi można od października 2015 roku. Dla samotnych rodziców z jednym dzieckiem nowa ulga wpływa na płace w grudniu 2015 roku. Tylko wtedy pracodawca może rozważyć dodatkowe 600 euro. Niestety samotni rodzice nie mogą liczyć na ulgę, jeśli dziecko w 2015 roku ukończyło szkołę i nie ma prawa do zasiłku rodzinnego. Należy wtedy ubiegać się w rocznym rozliczeniu podatkowym o ulgę na dziecko i zostanie ona obliczona proporcjonalnie.

©finanzamt.pl

Wydłużenie urlopu macierzyńskiego!

Niemiecki Minister Spraw Rodzinnych Manuela Schwesig chce rozszerzyć przepisy ochrony kobiet przebywających na urlopie macierzyńskim na inne grupy. W związku z przewidzianymi zmianami, prawo dla wszystkich grup kobiet ma być jednolite. W przyszłości także uczniowie,  studenci i stażyści mają skorzystać na zmianach w ustawie. W Niemczech zabrania się zatrudniania kobiet w ciąży w ostatnich sześciu tygodniach przed porodem, a także zwykle do ośmiu tygodni po porodzie. Ponadto, kobiety w ciąży nie powinny być przydzielane na nocne zmiany. Muszą być chronione także przed potencjalnymi zagrożeniami, takimi jak praca z niektórymi chemilkaliami. Różne przepisy odnoszą się do tej pory tylko do kobiet pracujacych czynnie lub wykonywujących prace domowe. Nie istnieją regulacje dla uczniów, studentów i stażystów. I to właśnie dla tej grupy zmiany będą miały największe znaczenie.

©finanzamt.pl

Uchodźcy nie są obciążeniem dla Federalnej Agencji Pracy

Według szefa Federalnej Agencji Pracy – Franka-Jürgena Weise – pomimo rosnącej liczby uchodźców nie grozi w Niemczech dyskryminacja bezrobotnych, o czym wypowiadał się w wywiadzie dla gazety „Deutsche Presse-Agentur” oraz „Bild”. Szef Federalnej Agencji Pracy zaznaczył także, że dzięki szybkiej reakcji Federalnego Ministra Pracy Andrea Nahles możemy zatrudnić dodatkowe osoby do opieki nad bezrobotnymi uchodźcami. Dzięki temu opieka nad pozostałymi bezrobotnymi nie ucierpi.  Również Ministerstwo Pracy zatwierdziło więcej pieniędzy na dodatkowe zadania, dzięki czemu nie będzie konkurencji między bezrobotnymi, a uchodźcami. W wywiadzie dla gazety „Bild” padły również słowa, że nie będzie podziału na uchodźców i pozostałych.  Frank-Jürgen Weise powiedział, że chodzi o szkolenia i podejście do pracy wszystkich bezrobotnych. Niestety nie każdy z nich jest tak zmotywowany jak większość uchodzców.

©finanzamt.pl

Coroczny wzrost składki na ubezpieczenie w Techniker Krankenkasse

Największy zakład ubezpieczeń zdrowotnych w Niemczech Techniker Krankenkasse, wysyła sygnały o wzroście wysokości składki w 2016 roku o 0,2 punktu procentowego. Prezez TK Jens Baas chciał zaproponować Radzie Nadzorczej projekt wzrostu składek. Dodatkowy wkład funduszu wynosiłby wtedy 1,0 punkt procentowy, o łącznym wkładzie do 15,6 proc. Z tego co pokazuje rynek ubezpieczeń zdrowotnych wzrost składek w 2016 roku może dojść nawet do 30 procent. Zakłady ubezpieczeń tłumaczą to zwiększeniem wydatków na leki, opłaty medyczne i szpitale. Czy składki zostaną faktycznie podwyższone, to okaże się z początkiem roku 2016.

©finanzamt.pl