Z OSTATNIEJ CHWILI

Rekord w liczbie osób pracujących w Niemczech!

W Republice Federalnej Niemiec w roku 2015 średnio było 43 miliony zatrudnionych osób, co wynika z danych opublikowanych przez niemiecki Urząd Statystyczny w Wiesbaden. Tak wielu czynnych zawodowo osób w Niemczech jeszcze nie było! Według danych Urzędu Statystycznego liczba ta wynosiła o około 324.000 lub 0,8 procenta więcej niż rok wcześniej. W ten sposób kontynuowany jest stały trend wzrostowy, jaki na niemieckim rynku pracy ma miejsce już od lat. Liczba pracujących osiągnęła najwyższy poziom od zjednoczenia Niemiec. Miał na to wpływ niewątpliwie fakt, że migracja pracowników zagranicznych skompensowała negatywne skutki demograficzne. Sporą grupę migrantów zarobkowych stanowią polscy pracownicy.

©finanzamt.pl

Stopa bezrobocia wzrosła do 2.681 miliona

Według danych podanych przez Federalną Agencję Pracy w Norymberdze, liczba osób bezrobotnych w Niemczech wzrosła do 2.681 miliona. W samy grudniu 2015 liczba ta wzrosła o 48 tysięcy nowo zarejestrowanych osób. W porównaniu do roku poprzedniego jest to o 82 tys. osób bezrobotnych mniej. Stopa bezrobocia wzrosła o 0,1 punktu procentowego, uzyskując końcowo 6,1 procent.

©finanzamt.pl

W jakich zawodach stażyści zarabiają najwięcej?

Wynagrodzenie za pracę dla stażystów wzrosło w zeszłym roku po raz czwarty z rzędu. Musimy pamiętać, że stażyści to nie tylko młodzi ludzie, którzy ukończyli szkołę. Ale także osoby, które ukończyły serię szkoleń i muszą odbyć obowiązkowy staż. Zgodnie z danymi podanymi przez niemiecką gazetę „Süddeutsche Zeitung”, w której to powołuje się na analizy wykonane przez Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego (BIBB). W Niemczech Zachodnich stażyści zarabiali średnio 832 euro brutto miesięcznie, co stanowi wzrost o 3,7 procenta w porównaniu do ubiegłego roku. W Niemczech wschodnich wynagrodzenie poprawiło się o 4,3 procenta i wyniosło średnio 769 euro brutto miesięcznie. Kwoty różnią się od zawodu oraz od regionu, w którym wykonywana jest praca. Największe wynagrodzenie otrzymywali stażyści w branży budowlanej, natomiast najmniej otrzymywali fryzjerzy.

Przegląd popularnych zawodów pod kątem zarobków stażystów z podziałem na Niemcy zachodnie i wschodnie (za SZ):

Zawód/Branża

Niemcy Zachodnie

Niemcy Wschodnie

Murarz

1057 €

861 €

Mechanik

998 €

976 €

Mechanik przemysłowy

992 €

947 €

Ubezpieczenia i finanse

986 €

986 €

Przemysł

960 €

894 €

Asystent administracyjny

895 €

895 €

Handel

827 €

740 €

Sprzątanie

765 €

688 €

Medycyna/asystent medyczny

743 €

743 €

Szef kuchni/kucharz

735 €

612 €

Mechanik samochodowy

733 €

614 €

Pracownik biurowy

721 €

667 €

Malarz

600 €

600 €

Piekarz

600 €

600 €

Fryzjer

494 €

269 €

Powyższa tabela może być cenną wskazówką dla osób szukających w Niemczech stażu. Jednak mimo wszystko potencjalni stażyści powinni indywidualnie sprawdzać poziom wynagradzania w firmach oferujących staże. Generalnie większość dużych firm w Niemczech prowadzi okresowe nabory dla stażystów.

©finanzamt.pl

Dynamicznie rozwijający się rynek samochodowy w Niemczech!

Rynek samochodów w Niemczech nie śpi. W grudniu odnotowano 8 procentowy wzrost w ujęciu rocznym nowych samochodów, które wyjechały na niemieckie drogi. Dane ogłoszono przez Stowarzyszenie Przemysłu Motoryzacyjnego VDA. W całym ubiegłym roku zostało zakupionych 3,2 mln nowych samochodów, co daje o 6 procent więcej niż w roku 2014. Na naszym rynku większy wzrost odnotowały jednak marki zagraniczne. Eksport rodzimych marek do innych krajów odnotował zaledwie o 3 procent. Tak mały wzrost szef Matthias Wissmann VDA tłumaczy tym, iż konkurencja na rynkach międzynarodowych jest coraz trudniejsza i bardziej wymagająca.

©finanzamt.pl