Z OSTATNIEJ CHWILI

Duży popyt na niemieckie produkty

Wraz z początkiem roku 2016 odnotowano solidny popyt zagranicą na niemieckie produkty, co znajduje odzwierciedlenie w aktualnych danych statystycznych. Według Federalnego Urzędu Statystycznego suma rzeczywistych nowych zamówień w styczniu 2016 roku była o 0,1 procent niższa niż w grudniu 2015 roku. Jednakże zamówienia z zagranicy wzrosły o 1,0 procent. Natomiast popyt krajowy spadł o 1,6 procent, wpływając tym samym na ogólny wynik w całej branży przemysłowej. Wynik w grudniu spadł poniżej wstępnie ustalonego poziomu. Statystycy skorygowali wstępne wyliczenia z 0,7 do 0,2 procenta. Powodem tak dużej korekty były zbyt późne zgłoszenia znaczących umów. Federalne Ministerstwo Gospodarki skomentowało stan branży przemysłowej w styczniu i grudniu jako dość stabilny. Ogólnie dość silny popyt z zagranicy odzwierciedla wysoką konkurencyjność przemysłu niemieckiego z kruchym środowiskiem zewnętrznym. Niemniej jednak oczekiwania w przemyśle ostatnio znacznie się pogorszyły. Wysoki popyt zagraniczny przyszedł w styczniu głównie za sprawą krajów należących do strefy euro. Zlecenia z pozostałych krajów o dziwo zmniejszyły się i to o 2,7 procenta. Zamawiano głównie dobra konsumpcyjne i inwestycyjne, podczas gdy na towary pośrednie był mniejszy popyt. Można się spodziewać w najbliższej przyszłości dobrej perspektywy dla branży przemysłowej w Niemczech, a to oznacza stabilne miejsca pracy, co z kolei powinno ucieszyć polskich pracowników zarobkujących w Republice Federalnej Niemiec. Póki co o brak miejsc pracy w przemyśle specjalnie nie trzeba się martwić.

©finanzamt.pl

Liczba bezrobotnych uchodźców gwałtownie wzrosła

W samym tylko lutym 2016 roku aż 103 tysiące azylantów zostało zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w niemieckich Urzędach Pracy. Jak pokazują statystyki prowadzone przez Federalną Agencję Pracy, było to więcej o prawie 42 tys. lub 68 procent niż w roku ubiegłym. Prognozy pokazują, że liczba zarejestrowanych azylantów będzie stale wzrastać w pozostałych kwartałach 2016 roku. Dużo większy wzrost spodziewany jest dopiero w trzecim i czwartym kwartale roku. Biura Job Center (niemiecki Urząd Pracy) są dostatecznie przygotowane na spodziewany wzrost liczby bezrobotnych, bowiem został wprowadzony pakiet szkoleń przygotowujący urzędników na przewidywany wzrost. Stworzono także nowe miejsca pracy, które były potrzebne do sprawnej obsługi nie tylko nowo rejestrujących się bezrobotnych. Pomyślano także o obsłudze osób bezrobotnych, które to rejestrowały się już jakiś czas temu i także potrzebują opieki urzędnika. Na tym z kolei mogą skorzystać Polacy pracujący min. 1 rok w Niemczech i noszący się z zamiarem uzyskania świadczenia w postaci niemieckiego zasiłku dla bezrobotnych.

©finanzamt.pl

Wzrost składek w DKV

W drugiej co do wielkości prywatnej ubezpieczalni zdrowotnej rosną składki miesięcznego ubezpieczenia. Zgodnie z tym co pisze Berliński „Tagesspiegel” miesięczne opłaty wzrosną do 130 euro. Jak informuje DKV, opłata wzrośnie aż o 7,8 procenta. Dotyczy to około 59,2 % ubezpieczonych, co w liczbach daje 880 tysięcy osób. Jednak wzrost będzie ograniczony do 129,90 euro miesięcznie, a dla osób starszych powyżej 65 roku życia składka wzrośnie maksymalnie do 79,90 euro. Ubezpieczyciel celem zmniejszenia dalszego wzrostu składek ustanowił zabezpieczenia dla ubezpieczenia w wysokości 439 miliona euro. Środki te pochodzą z własnych zasobów. Powodem podwyżki składek są niskie stopy procentowe.

©finanzamt.pl

Dostawcy gazu obniżają w Niemczech ceny

Około 5,5 miliona gospodarstw domowych w Niemczech skorzysta na obniżkach jakie zapowiedziało wielu dostawców gazu. Jest to dobra wiadomość dla Polaków mieszkających w Niemczech, a będących jednocześnie odbiorcami gazu. Co trzeci dostawca zmniejszył ceny już z początkiem tego roku, a pozostali mają to zrobić najwcześniej na przełomie kwietnia i maja. Zgodnie z obliczeniami Check24 średnia obniżka to około 4,6 procent (za zużycie 20 000 kWh/rok). W górnej części tabel wagowych obniżka cen wynosi nawet 15%. Jak mówią znawcy branży, nigdy w Niemczech jak do tej pory nie było aż tak dużych obniżek ceny, jak to ma miejsce właśnie teraz.  W samym lutym konsumenci płacili za taryfy od alternatywnego dostawcy średnio o około 36 procent mniej. Daje to bardzo duże oszczędności w skali roku, dzięki czemu konsumenci odczują to swoich portfelach.

©finanzamt.pl