Z OSTATNIEJ CHWILI 7

W roku 2014 wyższe składki na ubezpieczenia społeczne

W roku 2014 czekają pracowników wyraźne podwyżki składek na ubezpieczenia społeczne. W zależności od dochodu trzeba liczyć się z dodatkowymi obciążeniami w wysokości do 251 Euro w ciągu roku. Powodem są rosnące wynagrodzenia. Granica wymiaru składki to kwota brutto, od której pobierane jest zobowiązanie. Jest ona zależna zatem od wysokości dochodów. Wzrost płac = wzrost składki.

© finanzamt.pl

Rekord w poborze podatku Gewerbesteuer

Wpływy z podatku od działalności przemysłowej i handlowej osiągnęły w roku ubiegłym nowy rekord. Wpływy podatkowe w roku 2012 wynosiły prawie 42,3 miliardy euro. To było o 1,8 miliarda euro (+4,6 %) więcej niż w roku 2011. Do tej pory najwyższą wartość odnotowano w roku 2008 i wynosiła ona 41,1 miliardów euro. Wpływy spadły w landzie Bremen, Saarland, Hamburg i Schleswig-Holstein; w pozostałych krajach związkowych zauważa się wzrost.

© finanzamt.pl

Mniej wniosków o upadłość w pierwszym półroczu 2013r.

W pierwszych sześciu miesiącach roku liczba firm, które zbankrutowały wyraźnie spadła. Od stycznia do czerwca złożono w sądach rejonowych 70.990 wniosków o upadłość, a to jest o 7,8 % mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku- informuje Federalny Urząd Statystyczny. Prawie 1/5 (18,7 %) wszystkich przypadków bankructwa to upadłość firm. Wierzyciele przedsiębiorstw oczekują przeciętnie roszczeń w wysokości 787.700 Euro.

© finanzamt.pl

42% Niemców boi się ubóstwa na starość

W sumie 42% osób zatrudnionych w Niemczech nie liczy się z tym, że renta zagwarantowana przez państwo wystarczy, by prowadzić spokojne życie na starość. Według ankiety Niemieckich Związków Zawodowych (DGB) tylko co piąty ankietowany (18%) oczekuje, że gdy osiągnie wiek emerytalny będzie mógł dobrze a nawet bardzo dobrze żyć dzięki wypracowanej rencie. Poza tym 69 % zatrudnionych uważa, że w ogóle nie otrzyma, lub też przysługiwać im będzie tylko niewielki dodatek z zakładowych zabezpieczeń emerytalnych np. renta zakładowa. W związku z tymi pesymistycznymi nastrojami Niemiecki Związek Zawodowy wymaga od przyszłego rządu, aby ustabilizować ustawę dotyczącą zabezpieczeń rentowych i emerytalnych. Ważne jest, aby nie zmniejszać już składek emerytalnych tylko rozpocząć budowanie rezerw demograficznych w ustawowym ubezpieczeniu emerytalnym.

© finanzamt.pl

Miliardowa dziura w ubezpieczeniach społecznych

Niemieckie kasy ubezpieczeniowe wykazały w pierwszym półroczu 2013 dziurę w swoim budżecie w wysokości 3,1 miliardów euro. W roku poprzednim ubezpieczenie emerytalne, chorobowe oraz pielęgnacyjne jak również Federalna Agencja Pracy notowały nadwyżkę w wysokości 4,8 miliardów Euro. Jako powód tych zmian eksperci wymieniają między innymi likwidację subwencji dla promocji zatrudnienia o 3,6 miliardów euro w porównaniu z rokiem poprzednim. Koszty spowodowała również obniżka wysokości składki emerytalnej z 19,6 % na 18,9 % oraz wycofanie dopłat w wysokości 10 euro dokonywanych przez ubezpieczanego raz na kwartał podczas wizyt lekarskich.

© finanzamt.pl

We wrześniu ceny poszły lekko w górę

We wrześniu ceny dla nabywców w Niemczech znowu wzrosły. Zwyżka cen wyniosła +1,4% w porównaniu do września roku ubiegłego. W sierpniu stopa wzrostu inflacji wynosiła 1,5%. Słabszy wzrost doprowadził do niższych cen za paliwo napędowe i olej opałowy. Bez tych spadków inflacja wynosiłaby 1,9%. Wyraźnie droższe były artykuły spożywcze ( 4,7%) , i tak: masło kosztowało +30%, owoce +6,8% , warzywa +6,6%, mięso i wyroby mięsne kosztowały +4,2 % więcej.

© finanzamt.pl