Podatek solidarnościowy z zastrzeżeniami

Nadzieje na ostateczne zniesienie najbardziej kontrowersyjnego od lat podatku solidarnościowego prysły niczym bańka mydlana, gdyż Sąd Finansowy w Münster uznał go za zgodny z prawem.

Ostateczną odpowiedź na skargi podatników odnośnie podatku solidarnościowego udzieli Federalny Trybunał Konstytucyjny. Czas oczekiwania na decyzję jest jednakże bliżej nieznany. Aby uniknąć lawiny skarg podatników, Minister Finansów zareagował zapobiegawczo i wystosował pismo do instytucji zarządzania finansami.

Urzędy Skarbowe ustaliły tymczasowo podatek solidarnościowy na okres oceny, jako obowiązkowy przy rozliczeniach podatkowych począwszy od roku 2005.
Od 23.12.2009 nie są wymagane odwołania od decyzji podatkowej odnośnie podatku solidarnościowego.

Podstawa prawna:
Pismo Ministra Finansów z dnia 7.12.2009, IV A 3 . S 0338/07/10010