Doradca podatkowy musi mieć własne biuro

Doradca podatkowy po rozpoczęciu działalności gospodarczej od razu musi dysponować własnym biurem, które służy do obsługi klientów.  
Akwizytorzy, którzy zbierają dokumenty po domach i świadczą doradztwo, to zwykli oszuści. Ustawa definiuje wyraźnie, iż wykonywanie zawodu doradcy na podstawie § 58  jest związane z posiadaniem własnego biura, które musi być utrzymywane.

Podstawa prawna:
§ 34 Zawodowe przedstawicielstwo, kolejne biura doradcze. Ustawa o zawodzie doradcy podatkowego z 4. listopada 1975 (Dziennik Ustaw I S. 2735)
§ 34 Berufliche Niederlassung, weitere Beratungsstellen. Steuerberatungsgesetz vom 4. November 1975 (BGBl. I S. 2735) mit späteren Änderungen