Współfinansowanie zatrudnienia starszych pracowników

Osoby wyjeżdżające do pracy w Niemczech i mające pow. 50 lat powinny pamiętać, że pracodawca niemiecki ma bardzo wiele możliwości dofinansowania stanowiska pracy osób pięćdziesięcioletnich oraz starszych. Dofinansowanie stanowiska pracy dotyczy także osób, które nie posiadają prawa do pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Zakłady pracy w Niemczech zatrudniające pracowników pow. 50 lat otrzymują:

* dodatek do wynagrodzenia w wys. 30% – 50% pensji pracownika (co roku spada o 10%)

* dodatek jest wypłacany do pensji przez okres 3 lat

* stosunek pracy pomiędzy pracownikiem pow. 50 lat a pracodawcą musi trwać min. 1 rok

Źródło: Dodatek na zintegrowanie pracownika