Obowiązek prowadzącego w Niemczech firmę budowlaną

Przedsiębiorcy, którzy otrzymują rachunki za usługi budowlane, mają szczególny obowiązek – muszą zatrzymać 15% kwoty rachunku i odprowadzić je do Urzędu Skarbowego. Gdyby przedsiębiorca nie dopełnił tego obowiązku, to grozi mu więzienie. Przed obowiązkiem odprowadzenia 15% podatku nie chroni nawet upadłość firmy. Nawet gdyby firma zbankrutowała, to i tak musi podatek odprowadzić.

Są jednak dwa wyjątki, kiedy firma nie musi odprowadzić podatku od usługi budowlanej:

A) jeżeli firma otrzyma z Urzędu Skarbowego zwolnienie z płacenia podatku w formie specjalnego zaświadczenia,

B) jeżeli płatności na firmę za usługi budowlane w skali roku nie przekroczą 5.000 Euro.

Konkretny przykład:

Firma budowlana otrzymuje rachunek za usługi budowlane na kwotę 20.000 Euro. Podatek VAT nie został doliczony do rachunku. Zgodnie z par. 13 niemieckiej ustawy o podatku VAT firma jest zobowiązana do odprowadzenia VATu. Jeżeli firma nie otrzymała z Urzędu Skarbowego zwolnienia z płacenia podatku, to musi zabezpieczyć 15%. Ale to 15% z kwoty brutto, a więc z kwoty 23.800 Euro. Zatem firma zabezpiecza 3.570 Euro.

Podstawa prawna: Orzeczenie Sądu Krajowego w Monachium 18 O 22179/09.