Wyższe zarobki osób wyjeżdżających do opieki

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę jako opiekunki lub opiekunowie, mają zagwarantowane wynagrodzenie minimalne za każdą przepracowaną godzinę pracy w Niemczech. Stawka minimalna gwarantuje pracownikowi zarobek na ściśle określonym poziomie, poniżej którego nie można wynagradzać pracownika.

Przepis ten dotyczy zarówno osób podejmujących zatrudnienie bezpośrednio u niemieckiego pracodawcy, jak również osób oddelegowanych z polskich firm do pracy w Niemczech. Decydujące znaczenie ma tu bowiem miejsce wykonywania pracy (opieki), a ta jest wykonywana na obszarze Niemiec – stąd obowiązywanie niemieckich stawek minimalnego wynagrodzenia.

Od 1 stycznia 2012 obowiązują nowe stawki wynagrodzenia minimalnego dla osób pracujących jako opiekunki i opiekunowie.

Minimalne wynagrodzenie wynosi od 01.01.2012:

ZACHODNIE LANDY    8,75 €

WSCHODNIE LANDY   7,75 €

Stawki wynagrodzenia minimalnego wzrosły z początkiem 2012 roku o 25 Centów i będą obowiązywały do 30 czerwca 2013. W okresie wcześniejszym, tj. od 01.08.2010 do 31.12.2011, w zachodnich Landach obowiązywała jeszcze stawka 8,50 Euro za godzinę pracy, natomiast we wschodnich 7,50 Euro.

Najbliższa planowana podwyżka wynagrodzenia:

a) od 01.07.2013 kwota zostanie podniesiona o kolejne 25 centów i wyniesie odpowiednio 9,00 € w zachodnich Landach,

b) od 01.07.2013 kwota zostanie podniesiona o kolejne 25 centów i wyniesie odpowiednio 8,00 € we wschodnich Landach.

Podwyżka dotyczy zarówno opiekunów będących obywatelami Niemiec, jak i opiekunów z zagranicy. Pod opiekę kwalifikują się wszystkie usługi związane z opieką stacjonarną ludzi, wyżywieniem oraz ćwiczeniami ruchowymi. Podwyżka nie dotyczy osób kształcących się w zawodzie opiekuna, praktykantów oraz pokojówek.

W branży opiekuńczej w Niemczech pracuje aktualnie 800.000 osób, z czego 560.000 jako opiekunowie z tzw. grupy opieki podstawowej. Aktualnie ok. 2,25 miliona Niemców wymaga stałej opieki. Do roku 2050 liczba ta ma wzrosnąć do 4 milionów.

Opracowanie własne na podstawie wynagrodzenia minimalnego w branży opiekuńczej.