Dodatki do wynagrodzenia pracownika wypożyczonego

Pracownik podczas urlopu nadal otrzymuje wynagrodzenie od pracodawcy. Kwestię urlopów regulują w Niemczech przepisy ustawy o urlopie.

Wysokość wynagrodzenia podczas urlopu wynosi średnią z zarobków, które pracownik uzyskał w okresie 13 tygodni przed rozpoczęciem urlopu. Owe 13 tygodni to tzw. okres referencyjny.

Ciekawa sytuacja krystalizuje się w momencie, kiedy pracownik jest zatrudniony przez pośrednika (Leihfirma) i pracownikowi należy się wynagrodzenie za okres urlopu wypoczynkowego. Do tej pory sporną kwestią była kwota przysługująca pracownikowi. I w tej sytuacji należy rozpatrzyć jeden konkretny przypadek pracownika wypożyczonego (Leiharbeitnehmer) :

Firma wypożycza pracownika do pracy u innego pracodawcy. Zgodnie z zawartą umową z Krajowym Związkiem Agencji Pracy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie według umowy taryfowej, a także poza wynagrodzeniem wszelkie dodatki za pracę w niedziele, święta oraz za pracę w godzinach nocnych. Firma wypożyczająca pracownika (Leihfirma) podpisuje także umowę o pracę z pracownikiem wypożyczanym (Leiharbeitnehmer), w której dodatkowo znajduje się zapis, że pracownik ma otrzymać dodatek pieniężny w kwocie 6,96 Euro z tytułu wypożyczenia pracownika oraz 0,81 Euro za pracę w godzinach nocnych.

W wyżej opisanym przypadku do niedawna jeszcze pracownikowi wypożyczonemu nie przysługiwały podczas urlopu dodatkowe kwoty – w tym konkretnym przypadku 6,96 Euro za wypożyczenie i 0,81 Euro za pracę w godzinach nocnych – a tylko podczas miesięcy, w których świadczył pracę.

Jednak zmieniła się interpretacja wyżej wymienionego przypadku.

Zgodnie z nową interpretacją nie wyklucza się, że pracownikowi wypożyczonemu (Leiharbeitnehmer) również w trakcie urlopu należą się dodatki, które pracodawca zawarł z pracownikiem w umowie o pracę poza ustaleniami taryfowymi.

Będzie jednak nieco trudniej ustalić wysokość średnich zarobków z okresu ostatnich 13 tygodni przed rozpoczęciem urlopu. Ale za to wypłatę wspomnianych dodatków spoza umowy taryfowej wykluczyć się już nie da.

Źródło: BAG