Wzrost cen za usługi lekarskie

W związku z zapowiadanym wzrostem cen za usługi lekarskie warto zastanowić się, co może zmniejszyć obciążenie nas pacjentów i naszego portfela. Wynagrodzenie lekarzy ma wzrosnąć w Niemczech o łączną kwotę 1 miliarda Euro. Tę astronomiczną kwotę będą musieli pokryć pacjenci przy okazji wizyt u lekarza. Aby koszty usług lekarskich można było odliczyć od podatku, to należy zadbać o atest.

Atest musi określić środki zapobiegawcze, musi być także gwarantem na medyczną potrzebę zastosowania – a więc w przypadku lekarstw musi zagwarantować, że dane lekarstwo z punktu widzenia medycyny powinno być zastosowane przez pacjenta. Dodatkowo atest powinien określić długość terapii oraz sposób dozowania leku.

W związku z tym, że od roku 2010 można dużo więcej zyskać na odliczeniu składek zdrowotnych i pielęgnacyjnych, to warto także przygotować się do uzyskania odliczeń za koszty leczenia. Dlatego bardzo rozsądnie byłoby zainteresować się tematykę atestów.

Źródło: Atesty a koszty choroby 2010/2011.