Większe pieniądze dla pracownika w Leihfirmie od 1. maja 2011

Osoby chcące wyjechać po dniu 01.05.2011 do Niemiec i podjąć pracę przez agencję pracy czasowej obawiają się, iż stawki wynagrodzenia dla Polaków zostaną tak zaniżone, że pośrednicy będą wypłacali ludziom od 2 Euro do 5 Euro za godzinę pracy. Czy należy obawiać się zaniżania stawek za godzinę pracy ? Kto pracuje w branży pracy czasowej (Zeitarbeit), tego z pewnością zainteresuje informacja o wzroście wynagrodzeń w Niemczech dla pracowników wypożyczanych (Leiharbeitnehmer).

Jak przedstawicielom niemieckiej prasy powiedziała pani Minister Pracy Ursula von der Leyen: „Stoimy przed wyzwaniem, aby z jednej strony umożliwić elastyczność, a z drugiej strony zagwarantować zasady fair w branży pracy czasowej„.

I tak z dniem 01.05.2011 w Niemczech wzrasta wynagrodzenie minimalne dla pracownika wypożyczanego. Dla Niemiec zachodnich jest to stawka 7,79 Euro, dla Niemiec wschodnich 6,89 Euro. Wynagrodzenie minimalne oznacza dolną granicę wynagrodzenia, którą musi otrzymać osoba zatrudniona w Leihfirmie. Wymienione stawki obejmują zarówno czas pracy związany z wypożyczeniem pracownika, jak również czas pracy poza wypożyczeniem.

Co zmienia się poza tym od maja 2011 roku ?
Zostaje wprowadzona zasada: ta sama zapłata za tę samą pracę (gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit).

Pracownicy zatrudnieni w firmie z branży pracy czasowej muszą otrzymać takie same wynagrodzenie, jak inni zatrudnieni w tym przedsiębiorstwie na stałe. W ten sposób ma być realizowana polityka zatrudnienia na podstawie przytoczonej wyżej zasady ta sama zapłata za tę samą pracę.

Kolejnym plusem nowych uregulowań jest zastopowanie zjawiska tzw. drzwi obrotowych, co oznacza, że pracownika zatrudnionego na stałe wyrzuca się z firmy, a na jego miejsce wypożycza się pracownika z Leihfirmy. Niemcy wprowadzają zatem tzw. klauzulę drzwi obrotowych (Drehtürklausel). Ma ona zabezpieczyć miejsca pracy tych osób, które już pracują w Niemczech, aby nie zostali oni wyparci przez siłę roboczę dostarczaną przez sektor Zeitarbeit. Klauzula ma także chronić częściowo przed napływem taniej siły roboczej z nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, która masowo wybiera się od maja do pracy w Niemczech.

Największym pozytywem wprowadzanych przez niemieckie przepisy zmian jest fakt, iż od 01.05.2011 nie będzie można zaniżać wynagrodzenia pracownika wypożyczanego. Pracując w zachodnich Niemczech pracownik wypożyczany (Leiharbeiter) otrzyma przynajmniej 7,79 Euro na godzinę, a nie jak niektórzy się bali 2 lub 5 Euro.

Źródło: Na podstawie informacji prasowej Federalnego Ministerstwa Pracy.