Zagubienie niemieckiego NIP-u

Co zrobić, jeśli osoba pracująca w Niemczech zgubi (względnie zapomni) swój numer podatkowy ? Poniżej przedstawiamy jak należy właściwie zareagować w takiej sytuacji.

Wszyscy podatnicy już latem 2008r. otrzymali w Niemczech list, w którym znajdowała się informacja o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej. Numer ten nosi nazwę Steuer-Identifikationsnummer i oznacza się go skrótem literowym ID-Nr. Kto rozpoczął pracę w Niemczech później, tj. w okresie przypadającym po lecie 2008, ten niemiecki numer podatkowy otrzymał tuż przed lub krótko po rozpoczęciu pierwszego zatrudnienia. 
Niemiecki numer identyfikacji podatkowej jest nadawany dożywotnio. Obowiązuje zarówno w momencie przeprowadzki, jak i zmiany stanu cywilnego. Prędzej obowiązywał w Niemczech zwykły numer podatkowy, który bardziej przypominał numer danej sprawy, gdyż przykładowo w przypadku zmiany miejsca zamieszkania podatnik otrzymywał nowy numer podatkowy.

Numer identyfikacji podatkowej wykorzystuje się w Niemczech min. w następujących sytuacjach :

1. Podatnik składa swój pierwszy wniosek o dokument potrzebny do rozliczenia podatkowego (Lohnsteuerbescheinigung).

2. Podatnik zmienia klasę podatkową.  

3. Podatnik dokonuje różnego rodzaju zgłoszeń podatkowych.  

Wśród osób przyjeżdżających z zagranicy (np. z Polski) do Niemiec często pojawia się problem natury zagubienia, a i nieraz zapomnienia numeru identyfikacji podatkowej. Jest to spowodowane nienależytym obchodzeniem się z dokumentacją. Jednak pracując np. na budowie w różnych częściach Niemiec, podczas częstych przeprowadzek może się przecież zdarzyć, że dokument zaginie. Co robić w takiej sytuacji ?

Gdyby faktycznie przydarzyła się nam taka sytuacja, to nie powinniśmy od razu wpadać w panikę, tylko nasze poszukiwania numeru identyfikacji podatkowej musiałyby być skierowane w kierunku ostatniej decyzji podatkowej. Tam właśnie urząd nanosi niemiecki odpowiednik NIP-u. Jeżeli jednak brakuje nam także i ostatniej decyzji podatkowej (np. dotyczącej zwrotu podatku), bo zaginęła nam cała dokumentacja w Niemczech, to szukajmy dojścia do naszej karty podatkowej lub jakiegokolwiek dokumentu zastępczego. Gdy i ten sposób zawiedzie i nic nie znajdziemy, to pozostaje nam ostatnia szansa ratunku z tej sytuacji. Musimy zwrócić się pisemnie do instytucji, która wydała nam w Niemczech numer identyfikacji podatkowej. Nie jest to jednak Urząd Skarbowy.

Większość osób szuka pomocy w Urzędzie Skarbowym, ale to jest błędna droga. Właściwym rozwiązaniem jest napisanie do Federalnego Centralnego Urzędu Podatkowego. W odpowiedzi na nasze zapytanie dotyczące numeru identyfikacji podatkowej w Niemczech otrzymamy pisemnie informację o naszym ID-Nr.        

Źródło: OFD Koblenz.