Umowa emerytalna a obowiązek jej zgłoszenia

Kto w Niemczech zawarł umowę emerytalną, ten powinien przypilnować, czy firma dopełniła obowiązku zgłoszenia podpisanej umowy. Firmy oferujące nawet podstawowe umowy emerytalne są bowiem zobowiązane ustawowo do przekazywania informacji nie tylko dotyczących samych danych osoby ubezpieczanej, ale także do przekazywania informacji o wysokości odprowadzanych składek emerytalnych.

Wymagane przepisami prawa dane należy przekazać do dnia 28 luty w tym roku, który następuje po roku składkowym. Według tego schematu kto miał okres składkowy w roku 2011, tego zgłoszenie musi wpłynąć najpóźniej 28 lutego 2012r.

Gdyby powyższy termin nie mógł zostać zachowany (np. w wyniku powstałych problemów technicznych), to wtedy podatnikowi wydaje się do dnia 31 marzec specjalne zaświadczenie.

Zaświadczenie musi zawierać :
a) nazwisko, imię i datę urodzenia płacącego składki emerytalne,
b) adres zameldowania płacącego składki emerytalne,
c) wysokość odprowadzonych składek emerytalnych za poprzedni rok składkowy,
d) numer certyfikacji,
e) numer podatkowy.

Po wydaniu zaświadczenia przez firmę musi ona dodatkowo zgłosić dane, które potwierdziła w zaświadczeniu.

Źródło: Na podstawie informacji Federalnego Ministerstwa Finansów.