Od 2012 znosi się pomoc finansową dla pragnących otworzyć firmę

Kto planuje otworzyć w Niemczech działalność gospodarczą i zawnioskować o pomoc finansową na jej starcie, ten powinien pośpieszyć się z działaniem zmierzającym zarówno do otwarcia firmy, jak i zawnioskowania o pieniądze. Od roku 2012 bardzo mocno zostaje zredukowana pomoc dla pragnących ubiegać się o dofinansowanie. Kto zatem nosi się z zamiarem otwarcia firmy, ten powinien pospieszyć się
i taką niezwłocznie otworzyć – jeśli oczywiście zależy mu na dodatkowych pieniądzach.

Wraz z rokiem 2012 wchodzi w Niemczech w życie ustawa tzw. instrumentalna. Zakłada ona zniesienie instrumentów finansowania działalności gospodarczej osób, które długo pozostają bezrobotnymi, ale chcą zmienić (przekształcić) swój status z bezrobotnego na przedsiębiorcę.

Dofinansowanie działalności gospodarczej osób, które przez dłuższy czas pozostawały bez pracy funkcjonowało w Niemczech z powodzeniem od sierpnia 2006 roku. Wiele osób skorzystało z tej możliwości i zakładając tzw. „Ich-AG” otrzymało środki finansowe. W ten sposób Państwo nie tylko oszczędzało na wypłacie zasiłku dla bezrobotnych, ale także wspierało inicjatywę gospodarczą osób pozostających bez pracy.

Jak poinformowało niemieckie Ministerstwo Pracy, od roku 2012 pomoc finansowa Państwa nie będzie już więcej wypłacana, a do tej pory gwarantowany dodatek pieniężny na rozpoczęcie działalności, który gwarantował przedsiębiorcy środki na utrzymanie w pierwszych miesiącach prowadzonej działalności, skreślony.

Dodatek na założenie firmy był bardzo atrakcyjnym instrumentem wspierania inicjatyw gospodarczych. Szkoda doprawdy, że po ponad pięciu latach likwiduje się go.   

Źródło: Akademicka Wspólnota Pracy.