Historia Kindergeld na przestrzeni dziejów

Znany nam Kindergeld został wprowadzony w Niemczech już przed wojną w 1935 roku ! Wtedy jeszcze za czasów ówczesnego dyktatora przyznano jednorazowo tzw. „Kinderbeihilfe”. Był to wrzesień 1935r. Od kwietnia 1936 roku przyznawano już comiesięczne pieniądze na dzieci. Oczywiście wtedy zasady przyznawania Kindergeld były zupełnie inne, tak samo jak inne to były czasy od współczesnych, a o wszystkim przed wojną decydowała rasa aryjska. I to była podstawowa przesłanka do przyznania pieniędzy na dzieci przed wojną. Również wysokość przedwojennej „Kinderbeihilfe” była zupełnie inna. Na dziecko przysługiwało 10 Reichsmark, ale dopiero od piątego dziecka. Dodatkowym warunkiem było posiadanie dochodów mniejszych niż 185 Reichsmark miesięcznie. Dopiero od 1938 roku zasiłek ten przysługiwał od trzeciego dziecka.

Przyznawanie pieniędzy na dzieci wznowiono w Niemczech również po II wojnie światowej, a wypłata rozpoczęła się w 1954 roku. Również wtedy pieniądze przysługiwały dopiero od trzeciego dziecka. Należna kwota to 25 DM. Powołano w powojennych Niemczech tzw. „Familienausgleichskassen”, które zajmowały się rozdysponowaniem pieniędzy na dzieci. Od 1961 roku pieniądze na dzieci przysługiwały już także na drugie dziecko. W 1964 roku zlikwidowano w Niemczech „Familienausgleichskassen”.

Od 1975 roku Kindergeld przysługuje już na każde dziecko (także na pierworodne). Natomiast od 1988 roku Kindergeld mogły pobierać w Niemczech również osoby zastępujące rodziców (np. opiekunowie dzieci).

W zamyśle ustawodawców Kindergeld miał przysługiwać tym wszystkim rodzicom, którzy przynajmniej przez pół roku pracowali u pracodawcy mającego siedzibę lub zakład na terenie Niemiec. Kindergeld w dzisiejszej formie obowiązuje dokładnie od 01.01.1996, a większe zmiany w przepisach zostały wprowadzone dopiero 01.01.1999. Od 01.05.2004 Kindergeld przysługuje także Polakom zatrudnionym min. 6 miesięcy w Niemczech i tam podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, co wynika bezpośrednio z niemieckiej ustawy o podatku dochodowym.

Poniżej znajduje się zestawienie pokazujące, jak na przestrzeni lat kształtowała się wysokość niemieckiego zasiłku rodzinnego. W pierwszej rubryce znajdziemy rok, w którym przysługiwało świadczenie, w drugiej kolumnie podana została wysokość świadczenia przysługująca na pierwsze dziecko, w trzeciej kolumnie odnajdziemy wysokość Kindergeld przypadająca na drugie dziecko, w czwartej kolumnie znajduje się wysokość Kindergeld na trzecie dziecko, a w ostatniej kolumnie jest kwota Kindergeld przysługująca na każde dziecko od czwartego wzwyż. Dane do roku 2001 są podane w DM – markach niemieckich, które wtedy były obowiązującą walutą w Niemczech – a dodatkowo przeliczone na Euro, aby łatwiej porównać sobie wartość świadczenia w przeszłości. Dane z lat 2002-2011 są podane oczywiście tylko w Euro.

1975     26 EUR(50 DM)     36 EUR(70 DM)     61 EUR(120 DM)     61 EUR(120 DM)     

1976      26 EUR(50 DM)     36 EUR(70 DM)     61 EUR(120 DM)     61 EUR(120 DM)     

1977      26 EUR(50 DM)     36 EUR(70 DM)     61 EUR(120 DM)     61 EUR(120 DM)     

1978     26 EUR(50 DM)     41 EUR(78 DM)     77 EUR(150 DM)     77 EUR(150 DM)     

1989     26 EUR(50 DM)     51 EUR(100 DM)     112 EUR(220 DM)     123 EUR(240 DM)     

1990      26 EUR(50 DM)     66 EUR(130 DM)     112 EUR(220 DM)     123 EUR(240 DM)     
(od lipca)

1991     26 EUR(50 DM)     66 EUR(130 DM)     112 EUR(220 DM)     123 EUR(240 DM)     

1992     36 EUR(70 DM)     66 EUR(130 DM)     112 EUR(220 DM)     123 EUR(240 DM)     

1993     36 EUR(70 DM)     66 EUR(130 DM)     112 EUR(220 DM)     123 EUR(240 DM)     

1994     36 EUR(70 DM)     66 EUR(130 DM)     112 EUR(220 DM)     123 EUR(240 DM)     

1995     36 EUR(70 DM)     66 EUR(130 DM)     112 EUR(220 DM)     123 EUR(240 DM)     

1996     102 EUR(200 DM)     102 EUR(200 DM)     153 EUR(300 DM)     179 EUR(350 DM)     

1997     112 EUR(220 DM)     112 EUR(220 DM)     153 EUR(300 DM)     179 EUR(350 DM)     

1998     112 EUR(220 DM)     112 EUR(220 DM)     153 EUR(300 DM)     179 EUR(350 DM)     

1999     128 EUR(250 DM)     128 EUR(250 DM)     153 EUR(300 DM)     179 EUR(350 DM)

2000     138 EUR(270 DM)     138 EUR(270 DM)     153 EUR(300 DM)     179 EUR(350 DM)     

2001     138 EUR(270 DM)     138 EUR(270 DM)     153 EUR(300 DM)     179 EUR(350 DM)     

2002     154,00 EUR     154,00 EUR     154,00 EUR     179,00 EUR

2003     154,00 EUR     154,00 EUR     154,00 EUR     179,00 EUR

2004     154,00 EUR     154,00 EUR     154,00 EUR     179,00 EUR

2005     154,00 EUR     154,00 EUR     154,00 EUR     179,00 EUR

2006     154,00 EUR     154,00 EUR     154,00 EUR     179,00 EUR

2007     154,00 EUR     154,00 EUR     154,00 EUR     179,00 EUR

2008     154,00 EUR     154,00 EUR     154,00 EUR     179,00 EUR

2009     164,00 EUR     164,00 EUR     170,00 EUR     195,00 EUR

2010     184,00 EUR     184,00 EUR     190,00 EUR     215,00 EUR

2011     184,00 EUR     184,00 EUR     190,00 EUR     215,00 EUR

Źródło: Instytut Zaludnienia, Rozwoju, Danych Dzieci oraz Polityki Rodzinnej.