Od 150 EUR do 300 EUR więcej za poprawne rozliczenie podatku

Świetne informacje dla pracujących w Niemczech: kto będzie się rozliczał w następnych latach z niemieckiego podatku, ten może liczyć na dodatkowe pieniądze związane z wyrównaniem i zwrotem kosztów z tzw. zimnej progresji. Rząd Niemiec przygotował w budżecie na ten cel aż 6 miliardów Euro dla osób pracujących i odprowadzających podatki w Niemczech. Oczywiście Polacy pracujący i odprowadzający w Niemczech podatki także mogą skorzystać z tych pieniędzy, jednak aby sporządzona dokumentacja podatkowa była dobra i odpowiadała wymogom ustawy, to należy zwrócić się do doradcy podatkowego posiadającego niemieckie uprawnienia do wykonywania zawodu, aby ten we właściwy sposób uzyskał dla polskiego pracownika dodatkowe pieniądze.

Rząd Niemiec w listopadzie 2011 roku porozumiał się w sprawie modelu taryfowego w celu uniknięcia dla podatników skutków zimnej progresji.Dzięki temu ustalono, iż od 01.01.2013 minimum egzystencji zostaje w Niemczech podwyższone o 126 Euro. Kolejna podwyżka minimum egzystencji jest planowana na dzień 01.01.2014 i wynosić będzie już 224 Euro. Łącznie podwyżka wyniesie zatem 350 Euro.

Zmienione zostają także taryfy podatkowe dla osiąganych dochodów przez podatników. Muszę zostać one dopasowane do rosnących w górę cen produktów i usług. Taryfy wzrosną średnio w Niemczech o 4,4%.

Ponadto rząd ustalił, że co dwa lata należy weryfikować podjęte ustalenia i dopasowywać je do aktualnego stanu. Co więcej, zobowiązał się do tego, że obciążenia podatkowe dla podatników będą maleć.

Co oznacza tak naprawdę pojęcie „zimna progresja” ?

Wyjaśnijmy znaczenie tego pojęcia ekonomiczno-podatkowego:
Część przychodów Państwa z tytułu podatków ma wpływ na system podatkowy tego Państwa. Prowadzi to do tego, że podwyżka wynagrodzenia, która wyrównuje tylko stopień inflacji i tym samym utrzymuje na tym samym poziomie siłę nabywczą, prowadzi do zwiększenia obciążenia podatkowego. Z kolei to zwiększone obciążenie podatkowe przewyższa wyrównanie inflacji – to jest właśnie zimna progresja.  

Co zwrot kosztów z owej „zimnej progresji” da pracownikowi z Polski zatrudnionemu w Niemczech i tam odprowadzającemu podatki ? – to pytanie najbardziej nurtuje polskich pracowników. Każdy chce przecież wiedzieć, ile więcej pieniędzy mu się należy. Zatem przejdźmy do konkretów z punktu widzenia finansów.

Pracownicy z Polski zyskują w następujący sposób:

1. Kto posiada pierwszą klasę podatkową i zarabia rocznie 25.000 EUR, ten otrzyma dodatkowe 150 Euro zwrotu podatku.

2. Kto posiada pierwszą klasę podatkową i zarabia rocznie 43.000 EUR, ten otrzyma dodatkowe 270 Euro zwrotu podatku.

3. Kto posiada czwartą klasę podatkową i zarabia rocznie 25.000 EUR, ten otrzyma dodatkowe 165 Euro zwrotu podatku.

4. Kto posiada czwartą klasę podatkową i zarabia rocznie 43.000 EUR, ten otrzyma dodatkowe 300 Euro zwrotu podatku.

Aby faktycznie otrzymać te dodatkowe pieniądze, to warto skorzystać z usług firmy mającej niemieckie uprawnienia w zakresie rozliczania podatków. Szerokim łukiem należy omijać wszelkie firmy consultingowe, które nie mają wymaganych prawem uprawnień do świadczenia usług doradcy podatkowego. Kolejny raz widać, że warto zainwestować parę Euro więcej w doradcę podatkowego i otrzymać więcej pieniędzy przy okazji rocznego rozliczenia z niemieckim Urzędem Skarbowym.

Źródło: Na podstawie Informatora rządowego dot. wyrównania zimnej progresji.