Szukanie partnerów biznesowych w Niemczech

Wiele polskich firm szuka w Niemczech partnerów biznesowych. Szczególnie po 01.05.2011 nasiliła się liczba wysyłanych ofert z Polski, gdyż wielu polskich biznesmenów wietrzy niezły interes w dostarczaniu polskiego personelu niemieckim firmom oraz w eksporcie towarów i usług. Cóż z tego, skoro większość ofert z Polski ląduje w koszu i nie ma najmniejszych szans na pozytywne rozpatrzenie.

Aby wejść na niemiecki rynek trzeba bardzo dobrze przygotować firmę do tego kroku. Przede wszystkim firma musi być wiarygodna. Najlepiej, aby prowadzona działalność była w formie spółki kapitałowej, gdyż dzięki temu kontrahent niemiecki ma pewność, iż zdobędzie wiarygodne informacje dotyczące polskiego partnera w kontekście jego kondycji ekonomicznej finansowej. Z drugiej strony niemiecki kontrahent ma przejrzystość co do relacji inwestorskich oraz jasną strukturę prawną przedsiębiorstwa. A więc na pierwszym miejscu wiarygodność ekonomiczno-finansowo-prawna.

Kolejnym krokiem jest uzyskanie wiarygodność podatkowej. Podstawową rzeczą jest udokumentowany brak zaległości wobec Urzędu Skarbowego, a także zdolność kredytowa poświadczona najlepiej przez niemiecką instytucję finansową. Kto chce zarabiać duże pieniądze, musi nimi odpowiedzialnie zarządzać.

Bardzo ważnym aspektem jest także doświadczenie w branży udokumentowane wiarygodnymi listami referencyjnymi wystawionymi nie przez zaprzyjaźnione firmy, ale przez szanowanych i niezależnych uczestników rynku gospodarczego. Listy referencyjne muszą zawierać dokładny opis zrealizowanego zlecenia, długość trwania kontraktu, a także ostateczną ocenę wykonania powierzonych zadań i zleceń. Dodatkowo list referencyjny musi wskazywać osobę po stronie klienta, która odpowiadała w trakcie trwania zlecenia za kontakt z polską firmą. Ta informacja służy temu, aby niemiecki kontrahent mógł zadzwonić do kierownika projektu i zapytać go o wiarygodność polskiej firmy i wypytać o szczegóły zlecenia, np. o terminowość, fachowość, czy też samą kulturę biznesową.

Spełniając dopiero powyższe kryteria i stając się poważnym partnerem do rozmów można zacząć szukać kontrahentów po stronie niemieckiej.

Źródło własne.