Liczba miejsc pracy w Niemczech

Pozytywny rozwój niemieckiego rynku pracy wpływa na siłę nabywczą osób pracujących w Niemczech. Jesienią 2011 roku odnotowano na terenie Republiki Federalnej Niemiec rekordową liczbę zatrudnionych. Biorąc pod uwagę pracowników mających miejsce zamieszkania w Niemczech, to liczba ta wyniosła 41.500.000 osób. 

Również liczba zarejestrowanych bezrobotnych zdecydowanie obniżyła się. Jeszcze jesienią 2010 roku w Niemczech było o 571.000 osób więcej posiadających status bezrobotnego. Zatem zaledwie w przeciągu jednego roku zatrudnienie znalazło grubo ponad pół miliona ludzi. Jesienią 2011 roku odnotowujemy w Niemczech liczbę bezrobotnych na poziomie 2.190.000 osób.  Spadek bezrobocia w ciągu tylko jednego roku kalendarzowego wyniósł aż 20,07%.

Pomimo faktu, iż w Niemczech na dzień dzisiejszy jest sporo nieobsadzonych stanowisk pracy, to Polacy za bardzo nie kwapią się do tego, aby znaleźć sobie za Odrą zatrudnienie. Szkoda, gdyż gospodarka niemiecka ma się naprawdę dobrze i rozwija się we właściwym kierunku. Kto chce mieć pracę i kto dodatkowo chce ją należycie wykonywać, ten ją w Niemczech znajdzie na dłuższy okres czasu.  Generalnie trzeba przyznać, że kto chciał z Polski wyjechać zagranicę do pracy z wyznaczonym miejscem docelowym w Niemczech, ten dawno to uczynił. Dlatego trudno liczyć na to, że w najbliższych miesiącach liczba pracowników wyjeżdżających z Polski do Niemiec nagle zacznie rosnąć. Wprawdzie w Niemczech przybywa stanowisk pracy, niemieckie przedsiębiorstwa rozwijają się i widać wszechobecną tendencję do wzrostu gospodarczego, to mimo wszystko niekoniecznie Polacy będą zajmowali stanowiska pracy, na które Niemcy poszukują personelu. Na dzień dzisiejszy Polacy zwyczajnie „nie rzucają się” na wolne i nieobsadzone miejsca pracy w Niemczech.

Źródło: Na podstawie Urzędu Statystycznego.