Opłaty za wyciągi bankowe

Posiadanie konta bankowego w Niemczech stało się dla wielu Polaków standardem. Osoby prowadzące w Niemczech działalność gospodarczą są wręcz zobligowane do tego, aby w niemieckiej instytucji bankowej posiadać rachunek bankowy.  Osoby zatrudnione w Niemczech powinny mieć generalnie konto w Niemczech, na które pracodawca powinien przelewać pieniądze w ramach wynagrodzenia. Ale konto w którymś z niemieckich banków może mieć przecież teoretycznie każdy Polak, jeżeli tylko wyrazi wolę, że chce takowe mieć. 

Generalnie prowadzenie bieżącego rachunku (Girokonto) jest odpłatne. Ceny za miesięczną obsługę konta sięgają nawet 6 Euro, przy czym wszystko zależy od tego, jaki to bank, jaki rodzaj konta i jakie warunki umowy. Szczególnie w przypadku zawieranych umów z instytucją bankową w Niemczech należy bardzo dokładnie zapoznać się z parafowanymi paragrafami umowy, gdyż to właśnie w umowie z bankiem są zawarte szczegółowe warunki współpracy w ramach świadczenia usługi bankowej. I tak może się przecież okazać, że prowadzenie konta jest związane z dodatkowymi kosztami w postaci opłat. Przykładowo niektóre umowy zawierane w przeszłości przez Deutsche Bank w Niemczech zawierały zapis, iż klient banku regularnie otrzymuje – chcąc czy nie chcąc – wyciągi bankowe, za które należy dodatkowo zapłacić. Działo się to w tym przypadku, gdy klient w przeciągu 30 dni sam nie pobrał wyciągu bankowego. Wtedy Deutsche Bank tradycyjną drogą pocztową wysyłał swoim klientom w kopercie wyciągi bankowe za okres ostatnich 30 dni. Za tę usługę Deutsche Bank pobierał opłatę 1,94 Euro.

Takie działanie nie jest jednak zgodne z prawem, bowiem niemieckie instytucje bankowe nie mogą pobierać opłat od swoich klientów za wyciągi bankowe, których klient wyraźnie nie zamówił. Niniejszym pobieranie opłat jak to miało miejsce w przypadku Deutsche Bank jest bezpodstawne. Dlatego ci wszyscy, którzy w Niemczech posiadają konta bankowe powinni pamiętać, iż jeśli nie zamawiali drogą pocztową wyciągów bankowych, to nie muszą za nie płacić – i to nawet wtedy, gdyby bank, w którym posiadają konto, sam im wysłał stosowne pismo zawierające historię operacji bankowych.

Źródło: Sąd Krajowy we Frankfurcie nad Menem.