Stan niemieckiej gospodarki

Rok 2012 zastał Niemcy w bardzo dobrej kondycji gospodarczej. Cały bowiem 2011 rok był świetnym rokiem dla całej niemieckiej gospodarki. Zarówno w handlu zagranicznym, inwestycjach, poziomie przychodu, poziomie konsumpcji, na rynku pracy, w poziomie bezrobocia, jak i w finansach publicznych odnotowano dodatni bilans. Jedynie wzrósł nieco więcej poziom inflacji, niż to zakładano, ale generalnie gospodarka Niemiec uzyskała za cały 2011 rok bardzo dobrą notę.

Przede wszystkim handel zagraniczny rozwija się bardzo dobrze. Zwiększył się zarówno eksport towarów z Niemiec, jak i import towarów do Niemiec. Niemiecki eksport wzrósł o 8,5%. Z kolei import towarów z zagranicy do Niemiec wzrósł o 7,9%.

Świetnie wyglądają również statystyki dotyczące inwestycji. W skali roku wzrosły one średnio o 9%.

Wzrosły także przychód i konsumpcja. Faktyczny dochód wzrósł w przeciągu całego 2011 roku o 1,2%. Wpływ na wzrost miały zarówno dobra sytuacja na rynku zatrudnień i sam wzrost liczby zatrudnionych osób, ale także wzrost wynagrodzeń i płac brutto, co z kolei przyczyniło się do silnego wzrostu zysków. Prywatne wydatki konsumentów wzrosły średnio o 1,4%. Założenia na rok 2012 są takie, że faktyczny dochód ma wzrosnąć jeszcze o 0,9%, a prywatne wydatki konsumentów o 0,7%. Wprawdzie wzrost ten w porównaniu ze wzrostem do eksportu nie wygląda może aż tak oszałamiająco, ale są to mimo wszystko bardzo dobre wyniki, które świadczą o naprawdę stabilnym rynku.

Również niemiecki rynek pracy mocno się rozwinął. Liczba osób czynnych zawodowo wzrosła w ciągu całego roku 2011 o nowych pół miliona osób. Aż o 500.000 pracowników więcej pracuje w Niemczech ! Liczba bezrobotnych spadła poniżej magiczną liczbę 3 milionów osób i kształtuje się obecnie na poziomie 2,98 miliona. Odpowiada to poziomowi bezrobocia na poziomie 7,1%. Według prognoz  w pierwszym półroczu 2012 roku liczba bezrobotnych w Niemczech ma spaść do 2,9 miliona osób i osiągnąć pułap 7,1%.

Jeśli chodzi o poziom inflacji, to należy stwierdzić, że odnotowano niestety mocny wzrost cen energii i produktów spożywczych. W efekcie końcowym podwyżki w tych dwóch segmentach wpłynęły na ogólny poziom wzrostu cen. W stosunku całego okrągłego roku ceny w Niemczech wzrosły średnio o 2,3% powyżej poziomu inflacji, który sobie założono. Z uwagi na przytoczone okoliczności cel ten zostanie mimo wszystko obniżony o dokładnie 1,6%.

Finanse publiczne mają się za to bardzo dobrze, gdyż optymistycznie wygląda sytuacja publicznego deficytu. Niski poziom bezrobocia oraz wysokie kwoty pochodzące z wpływów z tytułu płaconych podatków wpływają pozytywnie na budżet Niemiec. Deficyt państwowy wynosi -0,7% w stosunku do krajowego produktu brutto.

Źródło: Fundacja Hansa Böckler.