Wysokość niemieckiego ubezpieczenia społecznego

Niemiecki system socjalny bazuje na zasadach zabezpieczenia potrzeb socjalnych i wzajemnej solidarności. Chodzi w tym systemie głównie o to, aby w przypadku zdarzeń losowych zachować standard życia ubezpieczonego. A ten potrafią zapewnić wszystkim jedynie płatnicy składek ubezpieczenia społecznego. Cały system utrzymują oczywiście wspomniani płatnicy składek, a tymi są pracodawcy oraz pracownicy. W Niemczech około 90% społeczeństwa jest ustawowo (obowiązkowo) ubezpieczona lub też względnie podlega ubezpieczeniu dobrowolnemu. Państwo niemieckie ustala wysokość składek wchodzących w skład ubezpieczenia społecznego. Nie określa jednak wysokości kwotowej składek, lecz jedynie ich procent. Wysokość poszczególnych składek jest tak naprawdę uzależniona od wysokości wynagrodzenia pracownika. Składnikami niemieckiego ubezpieczenia społecznego są składka ubezpieczenia emerytalnego, składka na wypadek bezrobocia (Fundusz Pracy), składka zdrowotna oraz składka opiekuńcza. Wspomniana na wstępie zasada solidarności powoduje, iż wszyscy płatnicy składek ponoszą ryzyko solidarnie względem siebie. Dzięki temu wyrównuje się poziom pomiędzy zdrowymi a chorymi, pomiędzy starymi a młodymi, pomiędzy mającymi pracę a będącymi bez pracy, będącymi osobami samotnymi a mającymi rodzinę oraz mającymi niskie dochody a osiągającymi wysokie dochody. Panująca w obrębie Unii Europejskiej zasada swobodnego przemieszczania się powoduje, iż pod niemiecki system socjalny podlega coraz to więcej obywateli polskich. Ci podejmując legalne zatrudnienie w Niemczech płacą tam składki na poczet ubezpieczenia społecznego.

Wysokość ubezpieczenia społecznego w Niemczech w roku 2012:

Granica obowiązkowego ubezpieczenia
Ubezpieczenie zdrowotne i opiekuńcze: rocznie 50.850 Euro, miesięcznie 4.237,50 Euro.

Granica naliczania składek
Ubezpieczenie zdrowotne i opiekuńcze: rocznie 45.900 Euro, miesięcznie 3.825 Euro.
Ubezpieczenie emerytalne i na wypadek bezrobocia na zachodzie: rocznie 67.200 Euro, miesięcznie 5.600 Euro.
Ubezpieczenie emerytalne i na wypadek bezrobocia na wschodzie: rocznie 57.600 Euro, miesięcznie 4.800 Euro.
Przeciętne wynagrodzenie na zachodzie: rocznie 31.500 Euro, miesięcznie 2.625 Euro.
Przeciętne wynagrodzenie na wschodzie: rocznie 26.880 Euro, miesięcznie 2.240 Euro.
Kwota zarobków wolna od ubezpieczenia społecznego: 400 Euro.
Minimalne wynagrodzenie osób kształcących się (składki opłaca tylko pracodawca): 325 Euro.

Podstawa wymiaru składek
Niepełnosprawni: 525 Euro.
Ogółem w przypadku dobrowolnego członkostwa: 875 Euro.
Dobrowolnie ubezpieczeni przedsiębiorcy: 1.968,75 Euro.
Dobrowolnie ubezpieczeni, którzy zakładają firmę: 1.312,50 Euro.
Osoby wnioskujące o emeryturę: 875 Euro.
Prowadzący działalność gospodarczą artyści i publicyści: 437,50 Euro.

Wysokość składek
Ubezpieczenie zdrowotne: 15,50 %.
Ubezpieczenie opiekuńcze: 1,95%.
Ubezpieczenie emerytalne: 19,9 %.
Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia: 3,0%.
Socjalna kasa artystów: 3,9%.

W przypadku ubezpieczenia opiekuńczego dochodzi dodatkowo 0,25% w przypadku, gdy członek danej Kasy nie posiada dzieci. Zasada o podwyższonej składce ubezpieczenia opiekuńczego nie dotyczy jedynie tych członków Kas, którzy nie ukończyli 23 lat, urodzili się przed 01.01.1940 lub odbywają służbę wojskową bądź służbę zastępczą. Te dodatkowe 0,25% płaci generalnie ubezpieczony, tj. pracownik. Pracodawca nie płaci owych 0,25%.

Źródło: Tabela ubezpieczenia społecznego na rok 2012 opublikowana przez Ministerstwo Pracy.