Liczba bankrutujących firm w Niemczech

Kto chce otworzyć w Niemczech firmę, ten generalnie nie powinien bać się ewentualnego bankructwa, gdyż liczba bankrutujących każdego roku firm jest naprawdę niewielka. Polscy obywatele mogą bez przeszkód już od 2004 roku prowadzić działalność gospodarczą w Niemczech i czynią to w wielu przypadkach z sukcesem. Warto zatem wziąć los w swoje ręce i odważnie prowadzić swoje interesy na niemieckim rynku.

Jeszcze kilka lat temu liczba bankrutujących w ciągu jednego roku kalendarzowego firm w Niemczech dochodziła do blisko 40.000 podmiotów. Aktualnie liczba ta waha się w granicach ok. 30.000 firm. Przykładowo w roku 2011 na terenie całych Niemiec likwidację ogłosiło 30.200 firm i wynik ten należy uznać za dobry. W Niemczech jest zarejestrowanych łącznie ponad 3 miliony przedsiębiorstw w różnych formach prawnych. Jednak w przeważającej części są to firmy jednoosobowe, których jest ponad 2 miliony. Zatem jeżeli z ogólnej liczby ponad 3 milionów firm zbankrutuje w ciągu roku około 30.000, to rynek praktycznie tego nie odczuje.

Liczba bankrutujących firm w Niemczech w ostatnich latach:

2011: zbankrutowało 30.200 firm

2010: zbankrutowało 32.060 firm

2009: zbankrutowało 32.930 firm

2008: zbankrutowało 29.580 firm

2007: zbankrutowało 29.150 firm

2006: zbankrutowało 34.040 firm

2005: zbankrutowało 36.850 firm

2004: zbankrutowało 39.270 firm

2003: zbankrutowało 39.470 firm

2002: zbankrutowało 37.620 firm

Polacy planujący rozpocząć działalność gospodarczą w Niemczech powinni uważać wprawdzie na kilka branż, w których w roku 2011 odnotowano zadziwiająco duży odsetek ogłoszonych upadłości, ale absolutnie nie powinni bać się prowadzenia za Odrą firmy. Szczególnie trzeba być ostrożnym na niemieckim rynku w takich branżach jak wydawnictwa, armatorzy i dostawcy.

Bankrutujące w 2011 roku firmy poniosły szkody na łączną kwotę 23,3 miliarda Euro. Ale rok wcześniej w 2010 roku szkody były jeszcze większe, bo osiągnęły pułap 32,1 miliarda Euro. Straty poniesione przez likwidowane firmy w 2009 roku wyniosły za to aż 78,9 miliarda Euro. Na tych przykładach widać, że skutki ogłoszonych likwidacji są coraz to mniejsze.

W związku z wprowadzeniem w Niemczech ustawy o łatwiejszym uzdrawianiu przedsiębiorstw należy wyjść z założenia, że w kolejnych latach nie będzie wzrastała liczba bankrutujących firm w Niemczech, a te firmy, które będą przeżywały kłopoty, w pierwszej kolejności będą wprowadzały programy naprawcze.

Źródło: Na podstawie statystyk Creditreform.