W jakich kwotach odprowadzamy Solidaritätszuschlag ?

Osoby zatrudnione w zachodniej części Niemiec są zobowiązane do odprowadzania podatku solidarnościowego od osiągniętych zarobków na rzecz wschodnich Niemiec. Obowiązek podatkowy w przypadku Solidaritätszuschlag wszedł w życie już w 1991 roku i w ciągu 20 lat jego obowiązywania podatnicy z zachodnich Niemiec odprowadzili do niemieckiego fiskusa aż 200 miliardów Euro ! Pieniądze te zostały przeznaczone na niwelowanie różnic gospodarczych na wschodzie.

Przez cały 2011 rok odprowadzono w Niemczech aż 12 miliardów Euro podatku solidarnościowego do niemieckich Urzędów Skarbowych.

Podatek solidarnościowy płacą także do niemieckiego Urzędu Skarbowego pracownicy z Polski, którzy wykonują swoją pracę w zachodnich Niemczech (tj. na terytorium, które przed zjednoczeniem Niemiec należało do RFN).  Mimo, iż od zjednoczenia RFN z NRD upłynęło już ponad 20 lat, to podatek solidarnościowy jest nadal pobierany. W zamyśle ustawodawcy pieniądze pochodzące z Solidaritätszuschlag mają wyrównać poziom standardu pomiędzy wschodnią a zachodnią częścią kraju. Jest to w dzisiejszych czasach o tyle dziwne, że we przykładowo infrastruktura we wschodnich Niemczech (np. autostrady) bywa czasem dużo lepsza niż w zachodnich Landach. Ale przepis jest przepisem i podatek solidarnościowy trzeba nadal płacić, choć wiele środowisk jest temu przeciwna.

Szczególnie dużo pieniędzy wpłynęło do niemieckiego budżetu z tytułu podatku solidarnościowego w ostatnich latach. Średnio pomiędzy 2006 a 2011 rokiem wpływy osiągnęły poziom między 11 miliardów Euro a 13 miliardów Euro i to tylko w skali jednego roku !

W samym tylko Landzie Nadrenia-Westfalia zapłacono od początku obowiązywania podatku solidarnościowego aż 46,14 miliardów Euro niemieckiemu fiskusowi, co stanowi prawie 1/4 wszystkich wpływów z tego właśnie podatku.

Osoby pracujące w Landzie Bawaria zapłaciły łącznie 34,46 miliarda Euro Solidaritätszuschlag, natomiast  30,92 miliarda Euro wpłynęło do niemieckich Urzędów Skarbowych znajdujących się w Badenii-Wirtembergii.

Jak obliczyli eksperci, to w roku 2015 niemiecki budżet zasili kwota 15 miliardów Euro wpływów z tytułu podatku solidarnościowego. To o 3 miliardy Euro więcej, niż w roku 2011, co dobitnie pokazuje, iż podatnicy w zachodnich Niemczech płacą coraz to więcej na poczet solidarności ze wschodnią częścią kraju.

Źródło: Dane statystyczne.