Sytuacja ekonomiczna małych i średnich firm w 2012 w Niemczech

Rok 2012 będzie bardzo dobrym rokiem dla małych i średnich firm w Niemczech. Przede wszystkim dzięki stabilnej polityce gospodarczej przedsiębiorcy mogą odpowiednio skalkulować swoje zyski, wydatki, poziom zatrudnienia oraz inwestycje.

Małe i średniej wielkości firmy są kołem napędowym dla rynku pracy w Niemczech. W nich bowiem znajduje zatrudnienie największy odsetek pracowników. W związku z tym, że nie planuje się w Niemczech żadnych dodatkowych obciążeń podatkowych dla firm o małej lub średniej wielkości, to w również w roku 2012 zanotują one w swoich przedsiębiorstwach wzrost gospodarczy, a ten ma utrzymać się na poziomie 1%.

33,2% wszystkich małych i średnich firm w Niemczech będzie w 2012 roku zatrudniało nowych pracowników, gdyż już teraz firmy z tego sektora przygotowują nowe stanowiska pracy.

62,4% wszystkich małych i średnich firm utrzyma w przeciągu 2012r. zatrudnienie na tym samym poziomie, co oznacza, że rynek pracy w Niemczech będzie stabilny i kto posiada pracę, to raczej ją utrzyma.

Z pośród wszystkich firm średniej wielkości w Niemczech prawie 1/3, bo 31,2%, zwiększy w roku 2012 swoje obroty. Ponad połowa firm (52%) odnotuje w 2012 roku co najmniej taki sam dobry okres biznesowy, jaki przedsiębiorcy doświadczyli w 2011 roku.

29,6% firm średniej wielkości zwiększy w 2012 roku zdecydowanie nakłady inwestycyjne, a 47% firm utrzyma inwestycje w 2012 roku na tym samym poziomie co rok wcześniej.

Najważniejsze jest jednak to, że zdecydowana większość firm ocenia swoją sytuację finansową na dobrym poziomie. Aż 84% wszystkich firm średniej wielkości w Niemczech jest zadowolona ze swoich wyników finansowych. Przede wszystkim niemieckie firmy nie mają zbyt dużego zadłużenia.

87% niemieckich przedsiębiorców jest zadowolonych z funkcjonowania w Niemczech waluty Euro i co więcej, przedsiębiorcy ci nie wyobrażają sobie już ewentualnego wystąpienia Niemiec ze strefy Euro. Chociaż z drugiej strony 58% niemieckich przedsiębiorców chętnie usunęłoby ze strefy Euro kilka krajów do niej jeszcze należących.

Jedyny znak zapytania na rok 2012 stanowią stawki wynagrodzenia minimalnego w Niemczech w niektórych sektorach. Planuje się bowiem w najbliższym okresie podwyższanie płacy minimalnej, a więc adekwatnie do tego wzrosną najprawdopodobniej koszty pracy. To będzie bezpośrednio oddziaływało na rynek pracy.

Źródło: Krajowy Związek Średnich Przedsiębiorstw.