SOKA-Bau podliczyło liczbę polskich pracowników budowlanych w Niemczech

Jak poinformowała SOKA-Bau z Wiesbaden (kasy socjalne gospodarki budowlanej) odkąd pracownicy z ośmiu krajów Unii Europejskiej takich jak Polska, Czechy Słowacja, Węgry, Słowenia, Litwa, Łotwa i Estonia mogą swobodnie podejmować pracę w Niemczech, napływ pracowników ze wschodniej Europy do Niemiec wpłynął w różny sposób na niemiecką branżę budowlaną.

Liczba pracowników budowlanych przybyłych do Niemiec z ośmiu w/w krajów Unii Europejskiej, a pracujących w Niemczech w sektorze budowlanym u niemieckich pracodawców, była we wrześniu 2011 roku raz taka duża, jak jeszcze w kwietniu tego samego roku. To przemawiałoby za tym, że otwarcie niemieckiego rynku pracy dla Europy wschodniej przyczyniło się do wzrostu zatrudnienia Wschodnio-Europejczyków w Niemczech. Z drugiej jednak strony liczba pracowników z w/w ośmiu krajów przypadająca na wszystkich pracujących w branży budowlanej w Niemczech pracowników budowlanych stanowi zaledwie mniej niż 1%. To już bardzo poważny argument aby stwierdzić, że pracownicy z Europy wschodniej wcale nie zalali niemieckiego rynku budowlanego.

Ilu Polaków podjęło pracę w niemieckim budownictwie ?

Mniej więcej 2/3 wszystkich pracowników przybyłych ze wschodniej Europy i podejmujących pracę u niemieckich pracodawców budowlanych to Polacy. Zatem pracowników z Polski jest przeważająca większość. Pracownicy z Czech i Węgier stanowią razem około 20% z ogółu wszystkich pracowników przybyłych z ośmiu krajów unijnych, dla których w 2011 roku otwarł się niemiecki rynek pracy. Ze Słowacji, Słowenii oraz krajów nadbałtyckich pochodzi tylko 10% pracowników budowlanych.

Bardzo słabo wypadają liczby. W kwietniu 2011 pracowało u niemieckich pracodawców tylko 1.907 pracowników z w/w krajów Unii Europejskiej. Do września 2011 roku zatrudnienie w niemieckich firmach budowlanych znalazło 4.550 budowlańców. To naprawdę bardzo mało pracowników.

Gdzie pracownicy podejmują pracę ?

Najczęściej pracownicy ze wschodniej Europy wyjeżdżają do zachodnich Landów i tam pracują na budowach. Najbardziej popularnym regionem jest Land Bayern, gdzie pracę podjęło 30 % pracowników ze wspomnianych wszystkich ośmiu krajów. Wynik ten nie powinien nikogo dziwić, gdyż Land Bayern jest jednym z najbardziej bogatych Landów w Niemczech, a z drugiej strony wielu pracowników (szczególnie z Czech) ma tam zwyczajnie blisko.

Na drugim miejscu plasuje się Land Hessen, gdzie zatrudnienie znalazło 18 % pracowników. Jest to region lubiany przez polskich pracowników, którzy znajdują już od wielu lat zatrudnienie we Frankfurcie nad Menem i okolicach. Polscy budowlańcy cieszą się tam dobrą opinią i są znani z tego, że pracują na dużych budowach i budują znane obiekty.

Kolejne miejsce zajmuje  Nordrhein-Westfalen, gdzie pracuje 17 % pracowników budowlanych z Europy wschodniej. Na czwartej pozycji jest  Baden-Württemberg, a pracuje tam 11 % pracowników.

Mało pracowników podjęło pracę w sektorze budowlanym we wschodnich Niemczech, gdzie jeszcze w 2011 roku były bardzo duże oczekiwania co do napływu potrzebnej siły roboczej. Ze wspomnianych ośmiu krajów zaledwie 10% pracowników podjęło zatrudnienie w firmach budowlanych ze wschodnich Niemiec, czym absolutnie nie wypełnili luki powstałej na skutek braku budowlańców w nowych krajach związkowych Niemiec.

W jakim wieku są pracownicy podejmujący pracę w Niemczech ?

Pracę w niemieckich firmach budowlanych podejmują głównie młodzi ludzie, najczęściej z przedziału wiekowego od 25 do 34 lat. Ich udział w ogólnej liczbie pracowników pochodzących z ośmiu krajów wschodniej Europy jest większy o 55% w stosunku do pracowników niemieckich z tej samej grupy wiekowej.

Jeśli chodzi o pracowników delegowanych – tj. pracownicy są zatrudnieni w firmach mających siedziby poza Niemcami (np. w Polsce), a firmy te mają podpisane w Niemczech umowy o dzieło – z wszystkich ośmiu krajów  w kwietniu 2011 roku pracowało w Niemczech 10.752 pracowników, a we wrześniu tego samego roku 15.072. Nastąpił w ciągu tych kilku miesięcy wzrost liczby pracowników oddelegowanych do Niemiec o 40 %.

Ponad 70% wszystkich delegowanych pracowników budowlanych to Polacy. I to właśnie oni mają największy wpływ na dane statystyczne dotyczące wpływu pracowników ze wschodniej Europy na niemiecki rynek budowlany pod kątem zatrudnienia. Jednak i tu pojawia się ten sam problem: pracowników delegowanych było oficjalnie w Niemczech tylko 15.072, z czego nie wszyscy z Polski. Wiedząc, że ponad 1/4 pracowników była spoza Polski, to łatwo obliczyć, że delegowanych polskich pracowników budowlanych było w Niemczech tylko trochę więcej niż 11.000 osób. To niesamowicie mało. Ale to są dane oficjalne.

Jakie są prognozy na rok 2012 dla zatrudniania polskich pracowników budowlanych ?

W związku z tym, że bardzo wiele polskich firm nie zgłaszało nigdzie w Niemczech swoich pracowników, którzy byli tam jednak delegowani, to należy wyjść z założenia, że w 2012 roku dane statystyczne mogą być lepsze, tzn. będą uwzględniały faktyczną lub chociażby przybliżoną liczbę polskich pracowników budowlanych pracujących w Niemczech. Aczkolwiek dane statystyczne powinny się poprawić względem tych pracowników, którzy podejmują pracę w polskich firmach oddelegowujących personel  budowlany do Niemiec, natomiast wśród pracodawców niemieckich zatrudniających Polaków nie powinno być dużo większych wahań w porównaniu do 2011 roku. Dużo będzie zależało od skuteczności niemieckich służb kontrolnych, które całą jesień i zimę 2011/2012 zbroiły się na nowy sezon budowlany przypadający na miesiące letnie roku 2012.

Czy Polacy mogą na niemieckich budowach obawiać się taniej konkurencji z Rumunii i Bułgarii ?

Wprawdzie obywatele Rumunii i Bułgarii nie mogą w 2012 roku pracować w Niemczech, jednak nie można ich szans całkowicie skreślać w odniesieniu do wyższej liczby pracowników podejmujących zatrudnienie w niemieckim budownictwie. W roku 2011 stanowili oni 1% wszystkich pracowników ze wschodniej Europy. Od 2012 roku legalne zatrudnienie mogą podejmować osoby z wyższym wykształceniem co pokazuje, że rynek budowlany powoli otwiera się także na Rumunów i Bułgarów. Do tej pory mieli oni jednoosobowe firmy budowlane w Niemczech i to rozwiązanie pomaga im realizować zlecenia budowlane na rynku niemieckim.

Źródło: SOKA-Bau, informacje prasowe.