Stawki wynagrodzenia w pracy czasowej od 01.11.2012

Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia pracowników zmienia się wraz z dniem 1 listopada 2012 roku. Od tego dnia obowiązują wyższe stawki.

Tak oto przedstawia się wynagrodzenie w pracy czasowej w Niemczech dla poszczególnych grup wynagrodzenia w Landach zachodnich Niemiec, które obowiązuje od dnia 1 listopada 2012:

Pierwsza grupa wynagrodzenia: 8,19 Euro.

Druga grupa wynagrodzenia: 8,74 Euro.

Trzecia grupa wynagrodzenia: 10,22 Euro.

Czwarta grupa wynagrodzenia: 10,81 Euro.

Piąta grupa wynagrodzenia: 12,21 Euro.

Szósta grupa wynagrodzenia: 13,73 Euro.

Siódma grupa wynagrodzenia: 16,03 Euro.

Ósma grupa wynagrodzenia: 17,24 Euro.

Dziewiąta grupa wynagrodzenia: 18,20 Euro.

 

Tak oto przedstawia się wynagrodzenie w pracy czasowej w Niemczech dla poszczególnych grup wynagrodzenia w Landach wschodnich Niemiec, które obowiązuje od dnia 1 listopada 2012:

Pierwsza grupa wynagrodzenia: 7,50 Euro.

Druga grupa wynagrodzenia: 7,64 Euro.

Trzecia grupa wynagrodzenia: 8,93 Euro.

Czwarta grupa wynagrodzenia: 9,45 Euro.

Piąta grupa wynagrodzenia: 10,68 Euro.

Szósta grupa wynagrodzenia: 12,00 Euro.

Siódma grupa wynagrodzenia: 14,01 Euro.

Ósma grupa wynagrodzenia: 15,07 Euro.

Dziewiąta grupa wynagrodzenia: 15,91 Euro.

 

Źródło: Tabele wynagrodzenia w pracy czasowej.