Lebensversicherung – ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie (Lebensversicherung) jest rodzajem ubezpieczenia indywidualnego, które zabezpiecza środki finansowe biometrycznego ryzyka na wypadek śmierci lub starości. Ubezpieczenie to ma w Niemczech charakter osobowy i zawiera się je na konkretną osobę.

Osoby pracujące w Niemczech lub tam prowadzące firmę mogą zawrzeć z firmą ubezpieczeniową umowę Lebensversicherung i w ten sposób zabezpieczyć byt na wypadek, gdyby coś się wydarzyło, np. choroba, nieszczęśliwy wypadek, itd.

Opłacając składki (najczęściej comiesięczne) wychodzi się z założenia, że pieniądze zgromadzone w związku z zawartą polisą ubezpieczeniową pracują na ubezpieczonego. Na jakie zatem wysokie zyski może liczyć ubezpieczony ?

Czołowe niemieckie firmy ubezpieczeniowe dokonały analizy rynku ubezpieczeń na życie w Niemczech na rok 2012 i niestety wynik analizy jest bardzo mizerny. Sytuacja na rynku ubezpieczeń na życie jest dla niektórych ubezpieczycieli wręcz dramatyczna. Średnie zyski w roku 2012 wynoszą +3,87%, co przy wyniku sprzed 12 lat mówi samo za siebie o lecącej „na łeb i szyję” branży ubezpieczeń na życie w Niemczech.

Oto zestawienie podziału zysków z tytułu Lebensversicherung na przestrzeni lat:

W roku 2012 zyski z ubezpieczenia na życie wynoszą +3,87%.

W roku 2011 zyski z ubezpieczenia na życie wynosiły +4,08%.

W roku 2007 zyski z ubezpieczenia na życie wynosiły +4,69%.

W roku 2000 zyski z ubezpieczenia na życie wynosiły +7,15%.

Jak widać w przeszłości opłacanie składek na poczet ubezpieczenia na życie było dużo bardziej opłacalne. Z roku na rok maleją jednak spodziewane zyski na przyszłość dla ubezpieczonych co w ostatecznym efekcie powoduje, że coraz mniej osób decyduje się na to dodatkowe ubezpieczenie, które za cel ma bardziej zabezpieczyć pracownika bądź przedsiębiorcę na wypadek zdarzeń losowych.

Źródło: Na podstawie analizy rynkowej czołowych niemieckich ubezpieczycieli.