Siła niemieckiej gospodarki

Inwestorzy wykładają coraz większe sumy na zakup firm działających na niemieckim rynku. W ciągu całego 2011 roku inwestorzy zainwestowali bagatela 5,3 miliarda Euro. Jest to bardzo pokaźny poziom inwestycyjny i to tym bardziej, że w całym roku 2010 inwestorzy wydali na rynku niemieckim 3,4 miliarda Euro. Wzrost w sektorze inwestycji w przedsiębiorstwa w stosunku rocznym wyniósł 1,9 miliarda Euro.

O sile niemieckiej gospodarki niech świadczy także fakt, że na całym świecie w roku 2011 inwestorzy zainwestowali w zakup firm ponad 50 miliardów Euro. W tym ujęciu ukazuje się prawdziwa siła dzisiejszych Niemiec – ponad 10% światowych inwestycji polegających na zakupie przedsiębiorstw odbywa się w Niemczech.

Kolejnym argumentem przemawiającym za siłą niemieckiej gospodarki jest fakt, że skala światowych inwestycji w 2011 roku w sektorze M&A (zakup i sprzedaż firm) spadła w porównaniu z rokiem 2010 o 15%, natomiast na rynku w Niemczech sytuacja była całkowicie odwrotna, gdyż zanotowano duży wzrost wartości inwestycji.

Najwięcej inwestuje się w Niemczech w mniejsze firmy i przedsiębiorstwa, tj. inwestorzy nie kupują jednej dużej firmy, ale wydają swoje pieniądze na nieco mniejsze, czym z jednej strony zmniejszają ryzyko nietrafnej decyzji, a z drugiej mają większy wpływ na poszczególne branże gospodarki. Gdy jednak zsumuje się te wszystkie przedsięwzięcia inwestycyjne, to łączna kwota środków finansowych zainwestowanych w poszczególne przedsięwzięcia jest imponująca. Również coraz większe problemy z uzyskaniem dużego kredytu bankowego wstrzymuje wielu prywatnych inwestorów przed podjęciem decyzji o zakupie bardzo dużego przedsiębiorstwa.

W roku 2011 szczególnie dwie transakcje zasługują na odnotowanie. Koncern chemiczny Evonik odsprzedał swój oddział inwestorowi Rhone Capital za ponad 900 milionów Euro. Grupa Carbon-Black zatrudnia w samych tylko Niemczech 500 pracowników. Producent odzieży Jack Wolfskin z siedzibą w Idstein (Hesja) został sprzedany amerykańskiemu inwestorowi Blackstone za 700 milionów Euro. Jack Wolfskin zatrudnia w Niemczech 460 pracowników.

W roku 2012 inwestorzy będą aktywni dopiero w miesiącach letnich. Wtedy też nastąpi ich ofensywa inwestycyjna, co spowodowane jest sytuacją gospodarczą. Latem 2012 nastąpi proporcjonalnie największy wzrost gospodarczy niemieckiej gospodarki, a inwestorzy będą mieli niezbędne środki finansowe na zakup kolejnych firm. Wiele inwestycji dokonywanych w 2012 roku w Niemczech będzie możliwa dzięki własnemu kapitałowi inwestorów, a nie jak to często bywa na światowych rynkach, przy pomocy zewnętrznych środków finansowych (kredyty, pożyczki, itd.). Właśnie ten fakt, iż niemieckie firmy stać na sfinansowanie inwestycji z własnych środków najdobitniej podkreśla aktualną siłę niemieckiej gospodarki.

Źródło:  Na podstawie informacji Europejskiego Centrum Badania Gospodarki oraz informacji podanych przez w/w firmy do publicznej informacji.