Liczba bezrobotnych w statystykach

Od momentu zjednoczenia Niemiec nie odnotowano tak niskiego poziomu bezrobocia w Niemczech, jaki panuje w chwili obecnej. Przełomowe znaczenie dla liczby zarejestrowanych osób ze statusem bezrobotnego miała sytuacja gospodarcza Niemiec w przeciągu całego 2011 roku. A oficjalne liczby prezentują się następująco:

Grudzień 2011 liczba zarejestrowanych bezrobotnych 2.780.000. Poziom bezrobocia 6,6%.

Listopad 2011 liczba zarejestrowanych bezrobotnych 2.713.000. Poziom bezrobocia 6,4%.

Październik 2011 liczba zarejestrowanych bezrobotnych 2.737.000. Poziom bezrobocia 6,5%.

Wrzesień 2011 liczba zarejestrowanych bezrobotnych 2.796.000. Poziom bezrobocia 6,6%.

Sierpień 2011 liczba zarejestrowanych bezrobotnych 2.945.000. Poziom bezrobocia 7,0%.

Lipiec 2011 liczba zarejestrowanych bezrobotnych 2.939.000. Poziom bezrobocia 7,0%.

Czerwiec 2011 liczba zarejestrowanych bezrobotnych 2.893.000. Poziom bezrobocia 6,9%.

Maj 2011 liczba zarejestrowanych bezrobotnych 2.960.000. Poziom bezrobocia 7,0%.

Kwiecień 2011 liczba zarejestrowanych bezrobotnych 3.078.000. Poziom bezrobocia 7,3%.

Marzec 2011 liczba zarejestrowanych bezrobotnych 3.210.000. Poziom bezrobocia 7,3%.

 

Luty 2011 liczba zarejestrowanych bezrobotnych 3.317.000. Poziom bezrobocia 7,9%.

Styczeń 2011 liczba zarejestrowanych bezrobotnych 3.347.000. Poziom bezrobocia 7,9%.

Grudzień 2010 liczba zarejestrowanych bezrobotnych 3.016.000. Poziom bezrobocia 7,2%.

Źródło: Urząd Statystyczny.