Rozwój niemieckiej gospodarki na przykładzie PKB

Niemiecka gospodarka nie tylko świetnie radzi sobie z ogólnoświatową recesją, ale także stanowi jako jeden z nielicznych wyjątków przykład wzrostu koniunktury w czasach uznawanych generalnie jako ciężkie. W roku 2011 produkt krajowy brutto wzrósł o +3,0%.

Jeszcze w 2009 roku Niemcy przeżywały tak dużą recesję w gospodarce, że produkt krajowy brutto spadł o minus 5,1% i osiągnął najniższy poziom w ostatnich latach. Recesja w gospodarce niemieckiej tak mocno i niekorzystnie odbiła się na oficjalnych statystykach, że specjaliści okrzyknęli rok 2009 najgorszym gospodarczo rokiem w historii powojennych Niemiec.

Wzrost gospodarczy nastąpił w Niemczech dopiero w 2010 roku, a wtedy produkt krajowy brutto wzrósł o +3,7%. W roku kolejnym wzrost nastąpił o w/w +3,0%, ale decydujące znaczenie miała przede wszystkim pierwsza połowa 2011 roku. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w roku 2012. Tu z kolei pierwsza połowa roku nie zaskoczy szybkim wzrostem gospodarki, ale za to kolejny znaczący skok zostanie odnotowany w drugiej połowie 2012r. Szczególnie lato roku 2012 będzie bardzo dobre. Trend ten ma trwać także w roku 2013, a zakładany minimalny poziom wzrostu gospodarczego ma osiągnąć pułap kolejnych +2,2%, co wcale nie oznacza, że gospodarka niemiecka nie może rozwijać się w roku 2013 jeszcze lepiej.

Jak duże wahania gospodarki były odczuwalne w ostatnich latach, prezentuje nam bardzo dokładnie poniższe zestawienie uwzględniające produkt krajowy brutto.

W roku 2001 produkt krajowy brutto wzrósł o +1,5%, w roku 2002 nie była ani wzrostu ani spadku (0,00), w 2003 roku odnotowano spadek o -0,4%, w 2004 roku był wzrost o +1,2%, w 2005 roku znów produkt krajowy brutto wzrósł o kolejne +0,7%, w roku 2006 PKB wyniosło +3,7%, w 2007 roku +3,3%, w 2008 roku +1,1%, a największy spadek miał miejsce w 2009 roku i wyniósł -5,1%. Na tym tle wynik z 2010 roku +3,7% oraz z 2011 roku +3,0% prezentują się znakomicie.

Źródło: Na podstawie danych Urzędu Statystycznego.