Wzrost dochodów pracowników i firm w Niemczech

Praca najemna oraz działalność gospodarcza w Niemczech coraz bardziej się opłacają. Wyjeżdżający z Polski w celach zarobkowych do Niemiec zarabiają coraz więcej pieniędzy. Tendencja wzrostowa dotyczy zarówno pracowników, przedsiębiorców, jak i osób mieszkających w Niemczech. Wzrost finansów obejmuje także pracowników z Polski.

O atrakcyjności stawek oferowanych za pracę  podejmowaną w Niemczech niech poświadczy procentowy wzrost w ostatnich latach wynagrodzenia pracowniczego. Weźmy pod uwagę tylko okres przypadający na lata 2008-2011. Wzrost zarobków pracowników zatrudnionych w Niemczech rósł w następujący sposób:

W roku 2008 nastąpił wzrost zarobków o +3,6%, w roku 2009 już tylko o +0,1%, ale wtedy Niemcy odczuwały skutki ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego. Natomiast w 2010 roku zarobki poszły w górę o +2,5%. Rekordowo wysoki wzrost wynagrodzeń płaconych w Niemczech przypadł na okres prosperity niemieckiej gospodarki, a więc na rok 2011 i wyniósł aż  +4,5%.

W przypadku przedsiębiorców działających w Niemczech nie za dobrze wyglądały lata 2008-2009, gdyż dochody firm spadły odpowiednio o – 3,7% oraz – 13,5%. Powodem stanu rzeczy był w/w kryzys gospodarczy. Natomiast wzrost dochodów bardzo poprawił się w roku 2010, a firmy zanotowały większe dochody o +10,5%. Choć w roku 2011 dochody firm działających w Niemczech wzrosły już tylko o +1,5%, to jednak dochód firm był bardzo stabilny. Z drugiej zaś strony w 2011 roku firmy w Niemczech sporo inwestowały. Wypracowany dochód umożliwił dodatkowy rozwój firm.

Gospodarstwa domowe odnotowały wzrost dochodów o  +2,7% w roku 2008, a w roku kryzysowym 2009 spadek dochodów o – 0,7%. W roku 2010 dochody wzrosły o +2,9%, a w roku 2011 o kolejne +3,3%.

Prognozy na najbliższe lata są tak dobre, że z całą pewnością można stwierdzić, iż w najbliższym czasie będzie się w Niemczech nadal opłacało zarówno pracować, jak i podejmować działalność.

Źródło: Na podstawie danych Urzędu Statystycznego.