Ile zarabia się na rękę posiadając w Niemczech firmę ?

Co bardziej opłaca się finansowo Polakom w Niemczech – własna firma, czy zatrudnienie w roli pracownika ? Zdecydowanie większe pieniądze zarabia się mając firmę. Jak to są duże pieniądze wystarczy porównać zarobki pomiędzy właścicielem jednoosobowej firmy a pracownikiem posiadającym umowę o pracę.

Decydujące znaczenia ma wysokość zarobków netto, a więc na rękę. W tym porównaniu właściciel jednoosobowej firmy zarabia dużo więcej niż wykonujący tę samą pracę pracownik zatrudniony na podstawie stosunku pracy. Średni zarobek z prowadzonej działalności gospodarczej po odliczeniu należnego podatku i ubezpieczenia wynosi 2.300 Euro miesięcznie.

Zarobki powyżej wspomnianej kwoty 2.300 Euro netto osiąga 37% właścicieli firm w Niemczech. To dowodzi tezie, że posiadając w Niemczech jednoosobową firmą można mieć wyższe dochody (i faktycznie ponad 1/3 osób ma wyższe dochody niż 2.300 Euro na rękę).

Aby pracownik osiągnął dochód na rękę 2.300 Euro, to musiałby być zatrudnionym na stałe w dobrej i dużej niemieckiej firmie, a dodatku na odpowiednim stanowisku pracy. Ten poziom dochodów osiąga w Niemczech zaledwie 17% pracowników co wyraźnie wskazuje, że dużo więcej się zarabia prowadząc działalność gospodarczą aniżeli zawiera się umowę o pracę.

Niektórzy pracownicy z Polski zarabiają w Niemczech mało. Są oni bowiem często opłacani według najniższych stawek. Wysokość zarobków jest wprawdzie zgodna z przepisami o płacach minimalnych, ale w porównaniu do dochodów osiąganych przez firmy to naprawdę niewiele. Płacone w Niemczech podatki i ubezpieczenia pochłaniają dużo środków finansowych. Z drugiej strony należy także pamiętać, że 34% pracowników w Niemczech zarabia poniżej 1.100 Euro netto, a to jest poważny argument, aby wyjeżdżający do pracy w Niemczech decydowali się na otwarcie jednoosobowej firmy.

W ciągu ostatnich dwudziestu lat liczba zarejestrowanych działalności gospodarczych wzrosła w Niemczech o 40%. Aktualnie jest 4,3 miliona zarejestrowanych przedsiębiorców. Tendencja ta rośnie w górę zważywszy, że łatwiej jest zarobić 2.300 Euro miesięcznie na rękę posiadając działalność gospodarczą, aniżeli być pracownikiem.

Źródło: informacje podane do publicznej wiadomości przez Niemiecki Instytut Badania Gospodarki oraz Urząd Statystyczny.