Podatek za polski samochód w Niemczech i przerejestrowanie aut

Odwieczny problem pracowników z Polski pracujących w Niemczech – bardziej opłaca się korzystać ze swojego własnego samochodu zarejestrowanego w Polsce, czy też lepiej posiadać samochód zarejestrowany w Niemczech ?

Właściciele pojazdów na polskich numerach rejestracyjnych, którzy pracują w Niemczech i tam poruszają się pojazdem, są zobowiązani do zapłacenia corocznie niemieckiego podatku od pojazdów Kfz-Steuer. Zgodnie z niemiecką ustawą Kraftfahrzeugsteuergesetz opłata jest naliczana od pojemności silnika pojazdu i odprowadzana do lokalnego Urzędu Skarbowego w Niemczech. Gdy Polak podejmuje pracę w Niemczech, to automatycznie wraz z rozpoczęciem pracy melduje się na terenie Niemiec i podlega pod niemieckie przepisy. Ustawodawstwo niemieckie obejmuje Polaków również wtedy, gdy korzystają w Niemczech ze swojego auta zarejestrowanego w Polsce. Brak opłacenia Kfz-Steuer może zostać potraktowane zgodnie z §370 AO jako uchylanie się od opodatkowania, co jest karalne. W razie kontroli pojazdu przez Policję w Niemczech, kierujący powinien pokazać dokument poświadczający zapłacenie podatku od samochodu na rzecz niemieckiego fiskusa. W tym przypadku nie ma znaczenia, że w Polsce nie występuje podobny rodzaj podatku. Dla administracji niemieckiej decydujące znaczenie przy naliczaniu Kfz-Steuer od pojazdów zarejestrowanych w Polsce ma fakt stałego pobytu w Niemczech, a ten w przypadku pracowników z Polski zatrudnionych w Niemczech następuje na pewno po półrocznej pracy na terenie Niemiec.

Właściciele samochodów zarejestrowanych w Niemczech zaoszczędzą sporo pieniędzy. Od 2013 roku można posiadać w Niemczech niezmiennie te same numery tablic rejestracyjnych niezależnie od miejsca pobytu i zamieszkania. Wiąże się to z dużymi oszczędnościami finansowymi dla właścicieli niemieckich aut, bowiem wcześniej każda przeprowadzka pociągała za sobą dodatkowe koszty w postaci opłaty za nowe tablice rejestracyjne pojazdu. Polacy pracujący w Niemczech często zmieniają miejsce pobytu na terenie Niemiec  w związku z charakterem wykonywanej pracy. Zmiana pobytu wiąże się z przemeldowaniem na nowe miejsce. Od 2013 wystarczy posiadaczowi samochodu tylko zgłosić w urzędzie właściwym dla nowego miejsca pobytu/meldunku fakt przeprowadzki wraz z pojazdem i nie trzeba płacić ani grosza za nowe rejestracje auta. Trzeba tylko zgłosić fakt nowego miejsca zamieszkania. W efekcie zmian w przepisach osoba przeprowadzająca się z Frankfurtu nad Menem do Monachium będzie mogła nadal korzystać w nowym miejscu zamieszkania ze starych tablic rozpoczynających się na literę F – właściwych dla Frankfurtu, a więc właściwych dla starego miejsca zamieszkania. Od 2013 roku tablice rejestracyjne mogą wędrować po całych Niemczech za ich właścicielami.

Źródło: Informacje Ministerstwa Ruchu Drogowego, lokalnych władz administracyjnych,  AO i przepisy o ruchu drogowym.