Dodatkowe 4 miliardy EUR na świadczenia pro-rodzinne i Kindergeld

Niemcy gwarantują zatrudnionym u siebie pracownikom najwyższe w Unii Europejskiej świadczenia pro-rodzinne, wydając co roku ze swojego budżetu niewyobrażalne kwoty pieniędzy na dzieci i rodziny pracowników. Część ze środków finansowych trafia do kieszeni zatrudnionych w Niemczech Polaków, co pracę zarobkową nad Renem czyni jeszcze bardziej opłacalną i atrakcyjną.

Wypłacając Kindergeld, który należy się na wszystkie dzieci do lat 18, a także na dzieci uczące się do lat 25 i niepracujące do lat 21, Niemcy muszą każdego roku przygotować w budżecie kwotę 4,6 miliarda Euro. Według danych statystycznych w Niemczech w skali jednego tylko roku wypłaca się Kindergeld na ponad 18 milionów dzieci. Najniższa miesięczna stawka Kindergeld wynosi 184 Euro, natomiast najwyższa 215 Euro. Ocenia się, że ok. 400.000 wnioskodawców niemieckiego zasiłku rodzinnego wydaje otrzymane z tytułu Kindergeld pieniądze tylko i wyłącznie w Polsce, a więc w kraju pochodzenia.

Dokształcanie i integracja dzieci obcokrajowców, aby te znały język niemiecki i zintegrowały się ze społeczeństwem, kosztuje rocznie budżet Niemiec okrąglłę 400 milionów Euro. Dodatkowo Niemcy wspierają 2 miliony dzieci pochodzące z biedniejszych rodzin, gwarantując im świadczenia zgodnie z drugą księgą socjalną, co kosztuje niemiecki budżet kolejne 772 miliony Euro rocznie.

Od 2013 roku koszty związane z wydatkami pro-rodzinnymi wzrastają w Niemczech o 4 miliardy Euro w stosunku do wydatków z roku 2012. Wszystko za sprawą środków finansowych na dzieci do lat 3. Otóż państwo niemieckie zapewnia od 2013 roku dodatkową pomoc finansową związaną z wychowywaniem przez rodziców najmłodszych pociech, co łącznie będzie kosztowało budżet Niemiec wspomnianą kwotę 4 miliardów Euro.

Elterngeld, a więc zasiłek rodzicielski, kosztuje niemiecki budżet 4,5 miliarda Euro. Pieniądze te są rozdzielane pomiędzy rodziców nowonarodzonych dzieci. Najniższa kwota zasiłku rodzicielskiego wynosi 300 Euro na miesiąc, natomiast najwyższa aż 1.800 Euro miesięcznie. Świadczenie otrzymuje się przez okres 12 lub 14 miesięcy po narodzeniu dziecka.

Powyższe przykłady dobitnie pokazują, że mało gdzie tak dba się o rodzinę i dzieci swoich pracowników, jak właśnie w Niemczech. Z uwagi na pojawiające się coraz to większe pieniądze w niemieckim budżecie na finansowanie polityki pro-rodzinnej, coraz bardziej opłaca się podejmować Polakom zatrudnienie w Niemczech i korzystać z dobrodziejstw tamtejszego systemu socjalnego. Szczególnie z uwagi na przygotowane fundusze pieniężne bardzo opłacalny dla rodzin będzie rok 2013 i następne lata po nim następujące. Warunkiem jest jednak podjęcie legalnej pracy w Niemczech.

Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych, ministerialnych i danych pochodzących z ustawy budżetowej. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone.