Wysokość podatków i ubezpieczeń społecznych w Bundeslidze

Bundesliga to przedsięwzięcie sportowo-komercyjne, od którego odprowadza się gigantyczne podatki do niemieckich Urzędów Skarbowych i płaci przeogromne składki na poczet ubezpieczenia społecznego. Sam tylko VAT wynosi rocznie w 1.Bundeslidze prawie 300 milionów Euro, a suma składek ubezpieczeniowych 1 i 2 ligi sięga blisko 100 milionów Euro.

Odprowadzany podatek VAT (Umsatzsteuer) przez 18 klubów 1.Bundesligi w ciągu jednego tylko sezonu stanowi kwotę 299.194.747 Euro. Kluby drugiej ligi odprowadzają dla porównania w ciągu roku VAT w wysokości  56.438.252 Euro. Łącznie 36 profesjonalnych klubów w Niemczech odprowadza roczny VAT w wysokości 355.632.998 Euro.

Podatek CIT (Körperschaftsteuer), a więc podatek dochodowy od osób prawnych jaki płaci 1. Bundesliga w ciągu jednego sezonu wynosi 12.565.255 Euro. W tym samym okresie kluby 2.Bundesligi odprowadzają zaledwie 21.958 Euro podatku CIT do kasy państwowej. Tak niski podatek wiąże się ze stratą, jaką przynosi w wielu klubach utrzymywanie profesjonalnej kadry piłkarzy na odpowiednim poziomie wynagrodzeń, dlatego podatek CIT wynosi niecałe 22 tysiące Euro dla 18 klubów drugiej ligi. Suma podatku CIT płacona przez 36 profesjonalnych klubów w Niemczech wynosi  zatem w skali jednego roku 12.587.213 Euro.

Podatek od prowadzonej działalności gospodarczej (Gewerbesteuer) wynosi rocznie dla 1.Bundesligi 14.139.103 Euro, natomiast 2.Bundesliga odprowadza go do fiskusa w kwocie tylko 259.305 Euro.  Kwota ta nie jest duża, gdyż 2.Bundesliga osiąga tylko niewielki zysk. Łącznie niemiecki fiskus otrzymuje 14.398.407 Euro z tytułu podatku Gewerbesteuer.

Sumując kwotę odprowadzonego VAT-u, CIT-u, Gewerbesteuer oraz podliczając pozostałe podatki i opłaty skarbowe, które wynoszą kolejne 10 milionów Euro (9.999.162)  wychodzi na to , iż dwie najwyższe klasy rozgrywkowe w Niemczech odprowadzają rocznie niecałe 400 milionów Euro podatku (392.617.780). Kwota ta nie zawiera jednak kosztów personalnych i podatków dochodowych od wynagrodzenia.

Wysokość składek odprowadzanych przez całą 1.Bundesligę na poczet ubezpieczenia społecznego wynosi 44.387.846 Euro. Z kwoty tej kluby opłacają ubezpieczenie emerytalne (Rentenversicherung), ubezpieczenie na wypadek bezrobocia (Arbeitslosenversicherung) oraz składki ubezpieczenia zdrowotnego (Krankenversicherung). Te same koszty ubezpieczeń społecznych w 2.Bundeslidze wynoszą łącznie 19.982.600 Euro. Razem wysokość składek dla 36 klubów Bundesligi wynosi rocznie 64.370.446 Euro.

Kluby Bundesligi są zobowiązane do odprowadzania obowiązkowego ubezpieczenia od wypadków (Unfallversicherung) na okoliczność wypadku pracownika (piłkarza). Roczne składki Unfallversicherung płacone przez 1.Bundesligę wynoszą 19.480.537 Euro, natomiast płacone przez 2.Bundesligę 11.957.018 Euro. Łącznie daje to kwotę 31.437.554 Euro.

Wszystkie koszty ubezpieczeń społecznych kosztują rocznie 36 klubów pierwszej i drugiej Bundesligi kwotę 95.808.000 Euro. Są to koszty ponoszone na profesjonalną sekcję piłki nożnej (zawodowi piłkarze i sztab szkoleniowy).

Opracowanie własne. Raport 2012 niemieckiej ligi piłkarskiej, bilanse księgowe klubów Bundesligi.