Finansowy kierunek rozwoju niemieckiej gospodarki

Prognozy dla niemieckiej gospodarki są na najbliższe lata tak dobre, że niemieccy przedsiębiorcy i pracodawcy z wyjątkowym optymizmem patrzą na gospodarczą i finansową przyszłość kraju, który coraz bardziej liczy się na świecie.

Najwięksi niemieccy managerowie zgodnie twierdzą, że Niemcy mają przed sobą bardzo dobre perspektywy w dziedzinie gospodarki. Z ocen tych płynie przesłanie do Polaków aktywnych zawodowo w Niemczech – będzie sporo nowych zleceń na niemieckim rynku pracy, które warto zagospodarować. Skoro 95% czołowych osobistości ze świata niemieckiej gospodarki patrzy ze spokojem na przyszłość, to należy spodziewać się wysokiej koniunktury nad Renem i dużej aktywności po stronie niemieckich inwestorów. A to oznacza pracę także dla Polaków. 92% niemieckich managerów spośród 500 najbardziej wpływowych uważa, że Niemcy gospodarczo będą wkrótce przewodzić światowej gospodarce. Aktualnie Niemcy są trzecią gospodarką świata po USA i Chinach. 79% managerów jest zdania, że Niemcy są dobrze lub nawet bardzo dobrze przygotowani do konkurowania z Chinami, które uważa się za największego konkurenta Niemiec do korony najlepszej gospodarki świata. Co więcej, niemieccy managerowie nie boją się konkurować z tanimi  wyrobami z Chin, stawiając przy tym na niemiecką jakość.

Zdecydowana większość niemieckich managerów uważa politykę Niemiec ukierunkowaną pro-europejsko za właściwy kierunek działania, a aż 90% managerów jest zdania, że unia walutowa i wprowadzenie Euro wiąże się z sukcesem.

Praca podejmowana w Niemczech i działalność gospodarcza prowadzona na terenie Niemiec jeszcze przez wiele lat będą bardzo opłacalne dla Polaków, którzy skorzystają finansowo na konkurowaniu ze sobą największych potęg gospodarczych świata i wyścigu o Weltwirtschaftsführung. Jako że Niemcy postawili przed sobą jasny cel zostanie w ciągu najbliższych 4-5 lat najsilniejszą gospodarką świata, to trzeba założyć, że zmobilizują wszystkie siły, aby ten gospodarczy cel osiągnąć.

Opracowanie własne na podstawie badań Niemieckiego Instytutu Demoskopii. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone.