Niemieckie banki, a oddziały zagranicznych banków

Oszczędzając pieniądze w Niemczech stoi się przed dylematem, czy posiadane środki finansowe powierzyć niemieckim bankom typu Sparkasse, Volksbank, Deutsche Bank,  Commerzbank, czy też lepiej zagranicznym instytucjom bankowym ?

Kindergeld, pensja, zwrot podatku wpływają na konto otwarte najczęściej w Niemczech. O ile niemieckie banki nie oferują rewelacyjnego oprocentowania zgromadzonych środków, to jednak są one na tyle bezpieczne, iż oszczędzającym gwarantują wypłatę pieniędzy. Zamiarem osoby wpłacającej pieniądze na konto bankowe jest generalnie ich bezpieczne ulokowanie, a to akurat niemieckie banki gwarantują swoim klientom dzięki zabezpieczeniom, które nakłada na nie niemieckie prawo bankowe. Otóż w momencie bankructwa banku gwarantuje się jego klientom ochronę zgromadzonych finansów (Einlagensicherung). Zabezpieczenie następuje w 100% do kwoty zgromadzonych środków o maksymalnej wysokości 100.000 Euro na jedną osobę. W przypadku wspólnego konta obu małżonków kwota zabezpieczenia wzrasta do 200.000 Euro.  Z drugiej strony oprocentowanie w niemieckich bankach jest tak niskie, że najczęściej sięga poniżej poziomu inflacji, więc siła nabywcza ulokowanych w banku pieniędzy z czasem powoli spada. Zatem oszczędzający lokując pieniądze w niemieckim banku decydują się na bezpieczeństwo bez faktycznego wzrostu wartości zgromadzonych środków.

Zagraniczne banki działające w Niemczech kuszą nowych klientów wyższym oprocentowaniem ulokowanych środków finansowych. Jednak te atrakcyjne oferty nie muszą wcale być bezpieczne. Oszczędzający powinien w pierwszej kolejności sprawdzić, czy dana placówka zagranicznego banku w Niemczech faktycznie podlega niemieckiemu nadzorowi bankowemu. W Niemczech istnieje urząd o nazwie Krajowy Instytut Nadzoru nad Usługami Finansowymi (BaFin), w którego kompetencji leży kontrola nad finansowymi usługodawcami. Zagraniczne banki działają na terenie Niemiec niekoniecznie w 100% pod niemiecką jurysdykcją.  Wszystko zależy od tego, czy w Niemczech oddział banku został zarejestrowany jako GmbH (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) lub jako AG. (spółka akcyjna). Ponadto dużo łatwiej ścigać bank z główną siedzibą na terenie Unii Europejskiej, niż z siedzibą poza UE (np.  z siedzibą w Ameryce Płn. lub Ameryce Płd.). W sytuacji bankructwa niemieckiego oddziału zagranicznego banku, urząd ten może zabezpieczyć wyprowadzanie pieniędzy z tego oddziału zagranicę. W sytuacji kryzysowej pozwoli to chociaż częściowo zabezpieczyć interes osób lokujących pieniądze w zagranicznych bankach mających swoje placówki w Niemczech, ale nigdy nie ma pewności, że zdąży się na czas zabezpieczyć wszystkie zgromadzone tam pieniądze przed wypłynięciem do innego kraju.

Źródło: informacje prasowe, źródła własne.