Wzrost zarobków w branży metalowej i elektrycznej

Największy wzrost wynagrodzeń od 20 lat dla pracowników sektora metalowego i elektrycznego stał się faktem. Podwyżka obejmuje zarobki 3,6 miliona pracowników zatrudnionych  w obu sektorach w Niemczech, w tym zarobki Polaków.

Zarobki w branży metalowej i elektrycznej wzrastają o +4,3%. W pierwszej kolejności podwyżka dotyczy tylko Landu Baden Württemberg gdzie pracuje 800.000 pracowników, następnie umowa taryfowa obejmie obszar całych Niemiec. Zwiększona taryfa wynagrodzenia obowiązuje do 30 kwietnia 2013 roku.

Na tej podstawie pracownik, który przykładowo do tej pory zarabiał miesięcznie 2.000 Euro, otrzyma podwyżkę w kwocie 86 Euro. Rocznie da mu to dodatkową kwotę 1.032 Euro, co znacząca zwiększa jego roczny dochód z tytułu świadczonej pracy.

Nowa umowa taryfowa nakłada na pracodawców obowiązek zatrudniania pracowników wypożyczanych (Leiharbeitnehmer) maksymalnie tylko  na okres pracy trwający nie dłużej niż dwa lata. Po upływie dwóch lat pracownik musi już otrzymać od zakładu umowę o pracę gwarantującą zatrudnienie na stałe. W ten sposób ogranicza się wpływ agencji pracy na branżę metalową i elektryczną.

Branża metalowa obejmuje swoim zasięgiem także pracowników zakładów produkujących samochody oraz maszyny, co przekłada się na to, iż branża metalowa w Niemczech osiąga każdego roku przychód sięgający kwoty ponad 1 bilion Euro i jest kluczowym czynnikiem napędzającym niemiecką gospodarkę. Podwyżka zarobków będzie kosztowała niemieckich pracodawców zawrotną kwotę 7 miliardów Euro, na czym skorzystają finansowo skarb państwa i zatrudniani pracownicy.

Opracowanie własne na podstawie informacji związków zawodowych branży metalowej. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone.