Aktualne stawki wynagrodzenia minimalnego w Niemczech

Budownictwo (bez dekarstwa i montażu rusztowań)

 • Pomocnik i pracownik wykwalifikowany:

wschodnie Niemcy: od 1. stycznia 2012: 10,00 €, od 1. stycznia 2013: 10,25 €

 • Pomocnik:

zachodnie Niemcy i Berlin: od 1. stycznia 2012: 11,05 €, od 2013 – bez zmian

 • Wykwalifikowany pracownik

Berlin: od 1. stycznia 2012: 13,25 €, od 1. stycznia 2013: 13,55 €

 • Wykwalifikowany pracownik

zachodnie Niemcy: od 1. stycznia 2012: 13,40 €, od 1. stycznia 2013: 13,70 €

Dekarstwo

 • 11,00 € (w całych Niemczech), wzrost wynagrodzenia od 1. stycznia 2013: 11,20 €

Branża elektryczna

 • od 1. stycznia 2012: 8,65 € na wschodzie Niemiec, 9,80 € na zachodzie Niemiec,
 • od 1. stycznia 2013: 8,82 € (wschodnie Niemcy), 9,90 € (zachodnie Niemcy)

Prace wydobywcze w kopalniach węgla kamiennego

 • Pracownik fizyczny, górnik od 1. listopada 2011: 11,53 €
 • Górnik i pracownik wykwalifikowany od 1. listopada 2011: 12,81 €

Sprzątanie budynków

 • Czyszczenie wnętrz i regularne sprzątanie:

od 1. stycznia 2012: 8,82 €, a od 1. stycznia 2013: 9,00 € w zachodnich Niemczech

od 1. stycznia 2012: 7,33 €, a od 1. stycznia 2013: 7,56 € we wschodnich Niemczech

 • Mycie okien i czyszczenie elewacji: 11,33 € na zachodzie i 8,88 € na wschodzie

Malarstwo i lakiernictwo

 • Czeladnik: 11,25 € (tylko w starych Landach i Berlinie)
 • Pomocnicy: 9,50 € (w całych Niemczech)

Opieka nad osobami starszymi i chorymi

 • od 1. stycznia 2012: 8,75 €, a od 1. lipca 2013: 9,00 € w zachodnich Landach
 • od 1. stycznia 2012: 7,75 €, a od 1. lipca 2013: 8,00 € we wschodnich Landach

Służby bezpieczeństwa

 • Od 1. marca 2012 obowiązują stawki minimalne w wysokości od 7,00 € do 8,75 €.
 • Od 1. stycznia 2013 stawki wzrastają do kwoty od 7,50 € do 8,90 €.

Usługi pralnicze

 • 7,51 € na zachodzie Niemiec oraz 6,36 € we wschodnich Niemczech

Gospodarka odpadami włącznie z czyszczeniem ulic oraz zimowym utrzymaniem dróg

 • Od 1. września 2011: 8,33 € obowiązuje na obszarze całych Niemiec

Praca tymczasowa

 • 7,89 € na zachodzie Niemiec; 7,01 € we wschodnich Niemczech
 • Od 1. listopada 2012: 8,19 € (zachód) oraz 7,50 € (wschód)

Opracowanie własne na podstawie rozporządzeń w/s stawek wynagrodzenia minimalnego. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone.