Wysokość kar finansowych za wykroczenia w ruchu drogowym

Szybka podróż po niemieckich drogach i autostradach może okazać się niezwykle kosztowna. Niemieckie mandaty są po prostu drogie. Ponadto wszystkie mandaty nałożone za wykroczenia, a stanowiące wartość powyżej 40 Euro, zwiększane są o kwotę opłaty administracyjnej w wysokości 23,50 Euro.

Mandaty za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym
do 10 km/h  15,- EUR
11-15 km/h  25,- EUR
16-20 km/h  35,- EUR
21-25 km/h 80,- EUR, 1 punkt
26-30 km/h 100,- EUR, 3 punkty
31-40 km/h 160,- EUR, 3 punkty, prawo jazdy zabrane na 1 miesiąc  
41-50 km/h 200,- EUR, 4 punkty, prawo jazdy zabrane na 1 miesiąc 
51-60 km/h 280,- EUR, 4 punkty, prawo jazdy zabrane na 2 miesiące   
61-70 km/h 480,- EUR, 4 punkty, prawo jazdy zabrane na 3 miesiące
ponad 70 km/h 680,- EUR, 4 punkty, prawo jazdy zabrane na 3 miesiące

Mandaty za przekroczenie prędkości w obszarze niezabudowanym (droga, autostrada)
do 10 km/h  10,- EUR
11-15 km/h  20,- EUR
16-20 km/h  30,- EUR
21-25 km/h  70,- EUR, 1 punkt
26-30 km/h 80,- EUR, 3 punkty
31-40 km/h 120,- EUR, 3 punkty
41-50 km/h 160,- EUR, 3 punkty, prawo jazdy zabrane na 1 miesiąc 
51-60 km/h 240,- EUR, 4 punkty, prawo jazdy zabrane na 1 miesiąc 
61-70 km/h 440,- EUR, 4 punkty, prawo jazdy zabrane na 2 miesiące  
ponad 70 km/h 600,- EUR, 4 punkty, prawo jazdy zabrane na 3 miesiące

Niezachowanie bezpiecznej odległości od poprzedzającego samochodu

Przy prędkości do 80 km/h  25,- EUR,
przy stworzeniu zagrożenia 30,- EUR, przy spowodowaniu szkody 35,- EUR.

Przy prędkości powyżej 80 km/h 35,- EUR, jeśli odległość liczona w metrach jest mniejsza niż 1/4 prędkości wskazywanej przez licznik.

Przy prędkości powyżej 80 km/h 
mniej niż 5/10 połowy prędkości wskazywanej przez licznik 75,- EUR, 1 punkt
mniej niż 4/10 połowy prędkości wskazywanej przez licznik 100,- EUR, 2 punkty
mniej niż 3/10 połowy prędkości wskazywanej przez licznik 160,- EUR, 3 punkty 
(więcej niż 100 km/h + prawo jazdy zabrane na 1 miesiąc)
mniej niż 2/10 połowy prędkości wskazywanej przez licznik 240,- EUR, 4 punkty
(więcej niż 100 km/h + prawo jazdy zabrane na 2 miesiące)
mniej niż 1/10 połowy prędkości wskazywanej przez licznik 320,- EUR, 4 punkty
(więcej niż 100 km/h + prawo jazdy zabrane na 2 miesiące)

Przy prędkości powyżej 130 km/h  
mniej niż 5/10 połowy prędkości wskazywanej przez licznik 100,- EUR, 2 punkty
mniej niż 4/10 połowy prędkości wskazywanej przez licznik 180,- EUR, 3 punkty
mniej niż 3/10 połowy prędkości wskazywanej przez licznik 240,- EUR, 4 punkty, prawo jazdy zabrane na 1 miesiąc 
mniej niż 2/10 połowy prędkości wskazywanej przez licznik 320,- EUR, 4 punkty, prawo jazdy zabrane na 2 miesiące 
mniej niż 1/10 połowy prędkości wskazywanej przez licznik 400,- EUR, 4 punkty, prawo jazdy zabrane na 3 miesiące

Pozostałe wykroczenia w ruchu drogowym

Jazda zimą na oponach letnich 40,- EUR, 1 punkt. Przy blokowaniu ruchu 80,- EUR, 1 punkt.

Używanie telefonu komórkowego w ręce przy włączonym silniku samochodu 40,- EUR, 1 punkt.

Wyprzedzanie pojazdów przy znaku zakazującym wyprzedzania 70,- EUR, 1 punkt. Przy prędkości tylko trochę większej niż pojazd wyprzedzany 80,- EUR, 1 punkt.

Wyprzedzanie na linii ciągłej  150,- EUR, 4 punkty, przy stworzeniu zagrożenia 200,- EUR, 4 punkty, prawo jazdy zabrane na 1 miesiąc, przy spowodowaniu uszkodzenia 240,- EUR, 4 punkty, prawo jazdy zabrane na 1 miesiąc.

Wyprzedzanie z prawej strony w obszarze niezabudowanym 100,- EUR, 3 punkty.

Poziom alkoholu w krwi

Za poziom w przedziale od 0,3 promila do poziomu poniżej 0,5 promila kierowca nie jest karany, jeśli nie stwierdzono niepewnej jazdy pojazdem i kierowca nie spowodował wypadku.

Od 0,5 promila: 500,- EUR, 4 punkty, prawo jazdy zabrane na 1 miesiąc. 
W przypadku wcześniejszego mandatu 1.000,- EUR, 4 punkty, prawo jazdy zabrane na 3 miesiące. Powtarzający się mandat 1.500,- EUR, 4 punkty, prawo jazdy zabrane na 3 miesiące.

Od 1,1 promila: kara pieniężna lub kara pozbawienia wolności, 7 punktów, prawo jazdy zabrane na okres od 6 miesięcy do lat 5. 

Od kierowców złapanych pierwszy raz w przypadku odebrania prawa jazdy pobiera się opłatę wynoszącą kwotę równowartości 2-miesięcznego wynagrodzenia netto oraz wydaje zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 do 12 miesięcy.

Kierowcy do lat 21 nie mogą siadać za kierownicą pojazdu po spożyciu alkoholu. Dla nich obowiązuje poziom 0,00.

Rowerzyści o poziomie alkoholu 1,6 promila, będący w osiadaniu prawa jazdy, muszą podejść do ponownego egzaminu na prawo jazdy (tzw. Idiotentest).

Opracowanie własne na podstawie rozporządzenia w/s katalogu grzywien za wykroczenia w ruchu drogowym. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone.