Firmy odpowiadają za podatek od wynagrodzeń pracowników

Firmy, które posiadają pracowników na terenie Niemiec, muszą odprowadzić do niemieckiego fiskusa podatek od zarobków wypłacanych pracownikom za pracę świadczoną w Niemczech. Zgodnie z niemieckim prawem podatkowym to właśnie pracodawca jest odpowiedzialny za płacenie fiskusowi podatku od wynagrodzeń pracowniczych.

Niemieckie Urzędy Skarbowe w bardzo jasny sposób interpretują zapis par. 42 pkt d niemieckiej ustawy o podatku dochodowym, który stanowi min., iż to właśnie pracodawca odpowiada za odprowadzenie podatku dochodowego od wynagrodzeń pracownika.

Część polskich firm działających w Niemczech próbuje przerzucać odpowiedzialność za odprowadzanie podatku dochodowego na pracowników i nie odprowadza każdego miesiąca należnego podatku i wychodzi z błędnego założenia, że to pracownik ma zapłacić za siebie należny podatek. Jest to działanie niezgodne z prawem.

Coraz częściej dochodzi do sporów, kłótni i przepychanek pomiędzy polskimi firmami działającymi w Niemczech, a ich polskim personelem oddelegowanym do pracy na terenie Niemiec. Firmy unikają opodatkowania dochodów pracowniczych i zaniżają sztucznie kwotę podatku należną niemieckiemu fiskusowi. Z drugiej strony polscy pracownicy coraz lepiej znają swoje prawa i domagają się płacenia normalnych podatków za ich pracę świadczoną w Niemczech. Dzięki temu otrzymują wyższe zwroty podatków, są lepiej ubezpieczeni i więcej odkładają na późniejszą emeryturę. Spór firm z pracownikami o przejście z polskich na niemieckie warunki zatrudnienia staje się coraz bardziej widoczny, a w dodatku po stronie pracowników stoi prawo, które zapewnia im odprowadzanie przez firmy należnych podatków w rzeczywistej wysokości.

Zgodnie z par. 42 pkt d EStG niemieckiej ustawy o podatku dochodowym FIRMA jako pracodawca odpowiada za :

1. Podatek dochodowy, który musi zatrzymać z wynagrodzenia pracownika i odprowadzić go na konto należące do niemieckiego Urzędu Skarbowego.

2. Podatek dochodowy, który bezprawnie zwróciła przy wyrównaniu rocznym.

3. Podatek dochodowy, który został odprowadzony do niemieckiego fiskusa w zbyt niskiej kwocie (np. na skutek błędnych danych na rocznym dokumencie rozliczeniowym Lohnsteuerbescheinigung).

4. Podatek dochodowy, który przejmuje za osoby trzecie.

Oddelegowanie pracowników do pracy w Niemczech będzie wiązało się z odprowadzeniem przez pracodawcę podatku od wynagrodzeń pracowników. Nawet w sytuacji, gdy polska firma jest agencją pracy tymczasowej i oddeleguje pracowników do Niemiec do pracy u innego pracodawcy. Niemiecki Urząd Skarbowy może zarządzić, że podatek dochodowy od wynagrodzeń wypożyczanych pracowników musi zostać zabezpieczony po części przez agencję pracy tymczasowej, a po części przez zakład przyjmujący pracownika. Zapis taki znajduje się w par. 42d, ust. 6, zdanie 4. Obie strony (pośrednik i zakład) odprowadzają podatek za pracownika na konto bankowe należące do urzędu. Oznacza to, że nawet agencja pracy tymczasowej ponosi odpowiedzialność w Niemczech za odprowadzanie podatku dochodowego wypożyczanych pracowników. Co więcej, zgodnie z przytoczonym przepisem decyzja o zabezpieczeniu środków finansowych na poczet podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników nie musi być wydana w formie pisemnej.

Z kolei czy firma będzie płatnikiem podatku dochodowego od uzyskanych w Niemczech dochodów zależy od wielu czynników, np. jak długo firma będzie działać w Niemczech, jakie są postanowienia zawartej umowy o dzieło, czy firma będzie świadczyć usługę jednorazową, czy też usługę powtarzalną, itd. Polska firma powinna zarejestrować („zalegalizować”) swoją działalność w Niemczech, czyli jeszcze przed podjęciem prac lub realizowaniem usług na obszarze Niemiec zwrócić się do niemieckiego Urzędu Skarbowego o wydanie niemieckiego Numeru Identyfikacji Podatkowej.

Opracowanie własne na podstawie ustawy o podatku dochodowym. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone.