Gospodarcze porównanie NIEMIEC i POLSKI

Krajowy produkt brutto (wartość nominalna): Niemcy 3 577 miliardów dolarów, Polska 513,8 miliardów dolarów.

Krajowy produkt brutto (wartość w przeliczeniu na jednego mieszkańca): Niemcy 43.742 USD, Polska 13.540 USD.

Przyrost gospodarczy (w stosunku rocznym): Niemcy +3,1%, Polska +4,4%.

Stopa inflacji (w stosunku rocznym): Niemcy 2,5%, Polska 4,3%.

Liczba osób czynnych zawodowo (przedział wiekowy od 15 do 64 lat): Niemcy 72,5%, Polska 59,7%.

Liczba bezrobotnych (przedział wiekowy od 15 do 74 lat): Niemcy 5,9%, Polska 9,7%.

Liczba bezrobotnych wśród młodzieży (przedział wiekowy od 15 do 24 lat): Niemcy 8,6%, Polska 25,8%.

Efektywny wiek przejścia na emeryturę mężczyzn: Niemcy 61,8 lat, Polska 61,7 lat.

Efektywny wiek przejścia na emeryturę kobiet: Niemcy 60,5 lat, Polska 58,5 lat.

Liczba użytkowników Internetu (na 100 mieszkańców): Niemcy 82 osoby, Polska 62 osoby.

Liczba telefonów komórkowych przypadająca na 100 mieszkańców: Niemcy 127 telefonów, Polska 123 telefony.

Liczba mężczyzn w wieku od 20 do 34 lat: Niemcy 7,4 miliona, Polska 4,7 miliona.

Liczba łóżek szpitalnych (na 1000 mieszkańców): Niemcy 8,2, Polska 6,7.

Wydatki konsumpcyjne prywatnych gospodarstw na żywność: Niemcy 10,9%, Polska 20,06%.

Wydatki konsumpcyjne prywatnych gospodarstw na mieszkanie: Niemcy 23,87%, Polska 24,43%.

Liczba rocznie wyprodukowanych samochodów osobowych: Niemcy 5. 871.918.000, Polska  740.000.000.

Łączny eksport: Niemcy 1.271,1 miliarda dolarów, Polska 183,3 miliarda dolarów.

Łączny import: Niemcy 1.066,8 miliarda dolarów, Polska 203 miliarda dolarów.

Opracowanie własne na podstawie Urzędu Statystycznego.