Termin wypłaty Kindergeld

Osobom posiadającym w Niemczech tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy przysługuje prawo do pobierania Kindergeld, czyli niemieckiego zasiłku rodzinnego. Wystarczy przepracować w Niemczech pół roku, aby nabyć to prawo.

Sam proces ubiegana się o wypłatę niemieckiego zasiłku rodzinnego jest żmudnym procesem, a sama weryfikacja dokumentów trwa stosunkowo długo. Uzyskanie Kindergeld stwarza najwięcej kłopotów pracownikom polskich firm, osobom pracującym na własny rachunek oraz pracownikom posiadającym przerwy w zatrudnieniu. Jednak skuteczne załatwienie sprawy przynosi (najczęściej pracującemu ojcu) wiele finansowej satysfakcji. Niemiecki zasiłek rodzinny należy bowiem do najwyższych na świecie.

Par. 66 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym (Einkommensteuergesetz) definiuje moment wypłaty świadczenia rodzinnego. Zgodnie z zapisem przytoczonego paragrafu Kindergeld wypłacany jest w trakcie miesiąca, w którym występuje prawo do pobierania niemieckiego zasiłku rodzinnego. Dzień wypłaty świadczenia może wypaść zarówno na początku miesiąca, w środku miesiąca lub nawet na zakończenie miesiąca. Decydujące znaczenie ma w tym przypadku numer świadczenia czyli tzw. Kindergeldnummer. Ostatnia cyfra wskazuje na termin wypłaty. Jest to tzw. Endziffer. Jeżeli na końcu numeru świadczenia znajduje się cyfra 0 lub 1, to wypłata Kindergeld następuje na początku miesiąca. Jeśli numer zakończony jest cyfrą z przedziału od 2 do 7, to wypłata Kindergeld następuje w środku miesiąca. Z kolei gdy na końcu numeru  świadczenia widnieje cyfra 8 lub 9, to Kindergeld jest wypłacany wraz z końcem danego miesiąca.

Osobie uprawnionej do pobierania Kindergeld (np. ojcu dziecka) nie przysługuje prawnie jakiś ściśle określony co do konkretnej daty dzień miesiąca, w którym to niemiecka Kasa Rodzinna musi dokonać przelewu świadczenia rodzinnego. Wypłata może nastąpić zarówno 1 dnia miesiąca, jak i ostatniego dnia miesiąca. Praktyka pokazuje jednak, że do 21 dnia miesiąca większość Kas Rodzinnych dokonuje przelewu na konto bankowe należnej wysokości Kindergeld.

Opracowanie własne na podstawie niemieckiej ustawy o podatku dochodowym. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone.