Obniżka składki emerytalnej

Od stycznia 2013 zmniejsza się w Niemczech wysokość ubezpieczenia emerytalnego, tj. składka z dotychczasowych 19,6% spada o dokładnie 0,6%. Tym samym zmniejsza się nieco koszt zatrudnienia pracownika na warunkach niemieckich.

Wysokość składki emerytalnej od 01.01.2013 wynosi 19%. Obniżka stała się możliwa dzięki sporym środkom finansowym, jakie udało się odłożyć na zapas aparatowi administracyjnemu Niemiec. Zgodnie z zapisami znajdującymi się w niemieckiej VI Księdze Socjalnej obniżka składki ma miejsce wtedy, gdy zgromadzona rezerwa przekracza wartość 1,5 wydatków miesięcznych ponoszonych na emerytury. Płatnikom składek emerytalnych w ciągu jednego tylko roku kalendarzowego pozwoli to zaoszczędzić w sumie aż 5,4 miliarda Euro w skali całego kraju. Tym samym jest to niezbity dowód na to, iż w niemieckim budżecie są zabezpieczone środki pieniężne na wypłatę emerytur i rent. W efekcie obniżki zyskują pracownicy, których zarobki netto na rękę ulegają zwiększeniu, a także pracodawcy, którzy ponoszą mniejsze koszty zatrudniania pracowników. Obniżka wysokości składki obejmuje zarówno pracujących w Niemczech legalnie pracowników z Polski, a także polskie firmy delegujące i ubezpieczające pracowników w Niemczech.

Źródło: stawki ubezpieczenia społecznego na rok 2013.