Aż 2/3 pracowników wypożyczanych pracuje za minimum

Branża pracy czasowej (Zeitarbeit) należy do najgorzej opłacanych w Niemczech, gdyż 67,7% pracowników zatrudnionych przez Leihfirmy, a następnie wypożyczanych do zakładów pracy, zarabia zaledwie stawki wynagrodzenia minimalnego.

Jak inaczej nazwać stawkę 7,60 Euro brutto na zachodzie kraju i 6,65 Euro brutto na wschodzie kraju płacone w niektórych sektorach branży czasowej, jak nie stawkami głodowymi ? Po odciągnięciu podatku dochodowego  od wynagrodzenia pracownikowi zostaje niewiele na rękę. Do tego dochodzą koszty utrzymania się, a w przypadku polskich pracowników wypożyczanych dochodzą także koszty zjazdów do domu w Polsce. Za stawkę minimalną przestaje się opłacać podejmowanie zatrudnienia w Niemczech.

Definicja stawki minimalnej stanowi, iż mamy z nią do czynienia wtedy, gdy zarobek pracownika wynosi mniej niż 2/3 średniego zarobku ogółu zatrudnionych w całej branży. Niemieckie prawo dopuszcza pracę w tzw. nietypowych formach zatrudnienia. Z taką elastyczną formą podejścia do stosunku pracy spotykamy się w czterech przypadkach: po pierwsze – w niepełnym wymiarze czasu pracy wynoszącym maksymalnie 20 godzin pracy tygodniowo, po drugie – w stosunku pracy zawartym na czas określony, po trzecie – w formie zatrudnienia Mini Job, po czwarte – w zatrudnieniu pracownika przez Leihfirmę i wypożyczeniu go innemu pracodawcy z zamiarem świadczenia pracy w zakładzie należącym do tego pracodawcy. Takich osób o nietypowej formie zatrudnienia jest na rynku pracy w Niemczech niestety bardzo dużo. Aż co drugi pracownik z wszystkich zatrudnionych nad Renem pracuje w jednej z w/w form zatrudnienia !  Normalnym stosunkiem pracy jest praca na czas nieokreślony, która trwa więcej niż 20 godzin tygodniowo i nie występuje zatrudnienie poprzez Leihfirmę. Z tej formy zatrudnienia korzysta 50% zatrudnionych w Niemczech osób, a więc niewielki odsetek.

W gastronomii odsetek pracowników zarabiających minimum wynosi już 77,3%, co stanowi nieco więcej niż 3/4 ogółu zatrudnionych. Tu pracownicy z Polski nie mogą liczyć na zbyt wygórowane stawki, a te średnio wynoszą od 6 Euro do 8 Euro za godzinę pracy. Cztery osoby na pięć trudniące się sprzątaniem zarabiają stawkę minimalną, jednak  sprzątając zarabia się średnio 9 Euro na godzinę. Stawki, jakie płaci się pracownikom z Polski, są uzależnione od umowy taryfowej, pod którą podlega dany pracodawca. Poszczególne umowy taryfowe określają minimalne wynagrodzenie obowiązujące na terenie całego kraju, tj. zarówno w części zachodniej, jak i wschodniej Niemiec. Pod umowy taryfowe, a co za tym idzie także pod stawki wynagrodzenia minimalnego, podlegają również pracownicy polskich firm działających na terenie Niemiec.

Źródło: dane statystyczne.